Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Krmení pro kvalitu výsledné produkce

09/07/07
smf

Kvalitní krmení býků v průběhu 12 až 24 hodin před porážkou má pozitivní vliv na porážkovou hmotnost a kvalitu výsledné produkce. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Krmení pro kvalitu výsledné produkce

Kvalitní krmení býků v průběhu 12 až 24 hodin před porážkou má pozitivní vliv na porážkovou hmotnost a kvalitu výsledné produkce.
Jaký vliv na jatečný trup má krmení býků ve výkrmu v průběhu posledních 12 až 24 hodin před porážkou? Tato otázka byla předmětem zkoumání kanadských vědců. Býčci byli ustájeni na jatkách odděleně ve třech skupinách přes noc. Kontrolní skupina býků měla volně k dispozici pouze vodu; druhá skupiny zvířat kromě vody dostávala také dávku peletovaného krmiva na bázi kukuřice v dávce 2 kg/kus. Třetí skupina býků kromě vody měla k dispozici velmi kvalitní krmivo s vyšší hladinou bílkovin, energie a elektrolytů v množství 2 kg/kus. Následující den byli býci masných plemen poraženi. Skupina zvířat, která byla krmena nadstandardním krmivem dosáhla v porovnání s kontrolní skupinou vyšší hmotnost jatečného trupu o 2 kg. Kromě toho byla i kvalita jejich masa lepší, což se pozitivně projevilo zařazením masa do vyšší jakostní třídy. Výsledná produkce se také vyznačovala nízkým podílem DFD masa v porovnání s býky z obou ostatních skupin.
 
 Vydáno : 6.7. 2007 ; Autor : Ing. Dana Nehasilová, www.agronavigator.cz
 

Zařazeno v Živočišná výroba