Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřesňující informace pro žadatele

22/06/07
smf

Zpřesňující informace pro žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova -stavební povolení. Zdroj: www.mze.cz
 

 

Stavební povolení
zpřesňující informace pro žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova

 

Vzhledem k výjimce  pro první kolo vyhlášení příjmu žádostí, které začíná 9.7.2007, upozorňujeme žadatele, že platné stavební povolení žadatel předkládá k zaregistrování žádosti na SZIF. Ve lhůtě do 42 dnů od zaregistrování žádosti musí doložit  pravomocnost (účinnost) stavebního povolení na RO SZIF.
Zdroj: www.mze.cz