Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

14/06/07
smf

Dne 12.6.2007 byla na webových stránkách SZIF (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“) zveřejněna Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (projektová opatření) pro opatření vyhlášená v prvním kole příjmu žádostí. Zdroj: www.szif.cz
 

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Dnes, tj. 12.6.2007 byla na webových stránkách SZIF (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke
vyhlášená v prvním kole příjmu žádostí. Žádost o dotaci je možné stáhnout ve dvou formách:

1.
Žádosti jsou rozděleny dle charakteru do samostatných PDF dokumentů:
– Obecná část Žádosti o dotaci z PRV
– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.1.1.
– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.3.2.
– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření III.1.1.

2.
Žádost lze vyplňovat po stažení do vlastního PC – softwarový nástroj umožňuje dle charakteru
jednotlivých polí vyplňovat pole pomocí číselníků, kalendáře (datumy), kontrolu jednotlivých polí,
atd.

Ke správné funkci softwarového nástroje k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV je potřeba
mít na svém PC nainstalován program Adobe Reader verze 8.0.
verze 8.0 je volně (zdarma) ke stažení formou odkazu z webových stránek SZIF nebo na
Po otevření softwarového nástroje k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV se zobrazí pouze obecná část
Žádosti o dotaci z PRV – po zadání opatření/podopatření/záměru (strana Žádosti A1 pole 7., 8.,
10.) se za obecnou částí Žádosti zobrazí specifická strana resp. strany Žádosti příslušného
opatření.
Spolu s Žádostí o dotaci z PRV je na webových stránkách SZIF zveřejněn i Instruktážní list pro vyplňování
"Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova".
Michal ANTON
vedoucí oddělení metodiky osy 1 PRV,  www.szif.cz

Program Adobe ReaderSoftwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV.Prostý PDF dokument – nelze pomocí PC vyplňovat hodnoty polí Žádosti o dotaci z PRV.stažení“) zveřejněna Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (projektová opatření) pro opatření