Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výbor regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal v Pardubicích

22/06/07
smf

Dne 20. června 2007 se v Pardubicích sešli členové Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, který sdružuje Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Výbor regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal v Pardubicích
(20.6.2007)

Dnes odpoledne se v sále Zastupitelstva Pardubického kraje sešli členové Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, který sdružuje Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj. Na programu jednání byla řada bodů zaměřených na aktuální přípravu Regionálního operačního programu.
Blíže k závěrům zasedání pohovořil vicehejtmana Pardubického kraje a současně místopředseda regionální rady NUTS II Severovýchod Roman Línek: „Dnes jsme schválili několik dokumentů, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Nejdůležitějším z nich je Regionální operační program, jehož vypracováním a schválením jsme jako region soudržnosti Severových splnili naši hlavní povinnost. Nyní musí tento dokument projít schválením Evropské komise, a pokud bude zároveň do konce června Českou republikou přijat Národní strategický referenční rámec, počítáme na přelomu září a října tohoto roku s vyhlašováním prvních výzev na podávání konkrétních projektů.“
Pro plánovací období 2007 až 2013 mají projekty z Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje šanci získat až 18 mld. Kč.