Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Péče o krávy stojící na sucho

15/06/07
smf

Na univerzitě v Illinois řeší možné alternativy výživy a věnují se metabolickým problémům spojeným s překrmováním krav během stání na sucho. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Péče o krávy stojící na sucho

Na univerzitě v Illinois řeší  možné alternativy výživy a  věnují se metabolickým problémům spojeným s překrmováním krav během stání na sucho.
V posledních 15 letech jak v USA, tak v Evropě  převažující strategie výživy krav stojících na sucho – vysoký  podíl obilovin v krmných dávkách, může u krav způsobit zdravotní problémy jako jsou:  mléčná horečka, ketóza, tučná játra, zadržená placenta, přemístění žaludku a infekční choroby.

Překrmování krav v období stání na sucho je kontraproduktivní strategií.
Řešením  může být strategie užití krmných dávek s vysokým podílem objemné píce a s nízkým obsahem energie, který stačí na krytí požadavků krav na tuto živinu.
Na univerzitě v Illinois vycházejí ze skutečnosti, že nadměrně tučné krávy jsou citlivé vůči komplexu metabolických a infekčních nemocí známých jako syndrom tučných krav. Syndrom začíná jako onemocnění  jater  (ztučnění jater – steatóza), ke kterému se mohou se připojit další metabolické poruchy jako ke ketóza a mléčná horečka. Odborníci uvádějí, že prevence tučných jater  bude pravděpodobně i prevencí dalších souvisejících metabolických poruch a infekčních nemocí krav v období okolo telení.
Krávy trpící tučnými játry se léčí podobně jako krávy trpící ketózou. V případech s mírným průběhem se orálně aplikuje  prekurzor  glukózy jako je propylen glycol.
Výzkumníci hodnotili jako prevenci proti tučným játrům  a ketóze  přimíchání  glycerolu do krmiv; zjistili, že také drenchování glycerolem zmirňuje ketózu. Jako  prevenci tučných jater zkoušeli aplikaci glukagonu a glycerolu  s konečným cílem vyvinout podkožní implantáty pomalu uvolňující tyto látky, jako účinné prostředky  proti tučným játrům.
Výsledky ukázaly, že aplikace glukagon nebo glycerolu, případně  obou látek, z zvýšila  plazmatickou koncentraci  glukózy, která je nezbytná pro zvýšení koncentrace plazmatického inzulinu.  Inzulin aktivuje absorpci glukózy a její ukládání ve svalech a adipózní tkáni. Inzulin také stimuluje absorpci aminokyselin a  syntézu proteinu a je potřebný pro kontrolu metabolických procesů, při nichž se uvolňuje zásobní energie. Aplikace glukagonu, glycerolu a obou látek současně  dokazuje, že stimulují uvolňování inzulinu, který by mohl částečně vyvolat metabolickou reakci jako prevenci rozvoje tučných jater.
Vydáno : 13.6. 2007 ; Autor : Ing. Pavla Schneiderová ,zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Živočišná výroba