Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nejasnosti kolem odměňování práce ve svátek

08/06/07

Názory na odměňování práce ve svátek u zaměstnance, který pobírá měsíční mzdu, se – k nevelké radosti mzdových účetních – liší.

Nejasnosti kolem odměňování práce ve svátek  
29.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Názory na odměňování práce ve svátek u zaměstnance, který pobírá měsíční mzdu, se – k nevelké radosti mzdových účetních – liší.
V e-mailových  novinách byl dne 16. května 2007 uveřejněn příspěvek  Mzda za práci ve svátek v příkladech, který vyvolat řadu otázek.  Dnes se proto k problematice odměňování práce ve svátek u zaměstnance, který pobírá měsíční mzdu, vracíme.  
Do doby účinnosti zákonů č. 65/1965 Sb.(starý zákoník práce)  a zákona č. 1/1992 Sb. (zákon o mzdě) , tedy do 31. 12. 2006, nebylo nikdy pochyb o tom, jak postupovat v případě, je-li  v organizaci uplatňována  měsíční mzdová forma a zaměstnanci odpadne směna v důsledku svátku, který připadne na jeho obvyklý pracovní den.  Ve všech výkladech k oběma právním normám  byl postup jednotný: zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou mzda neuchází, neboť zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou náleží měsíční mzda v nezměněné výši bez ohledu na počet pracovních dnů a svátků v kalendářním měsíci, a proto mu mzda v důsledku svátku neuchází. Z tohoto důvodu také nemůže dostat za den svátku náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Porovnáme-li   § 6 odst. 2) zákona č. 1/1992 Sb., zákona o mzdě,  s §  115 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  zjistíme, že   právní dikce je naprosto totožná,   a  není proto důvodu ke změně  výkladu. Tento názor zaujímají někteří odborníci jako např. JUDr. Bohuslav Kahle a Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.:
„Náhrada mzdy nepřísluší zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, neboť měsíční mzda v nezměněné výši přísluší zaměstnanci bez ohledu na počet pracovních dnů a svátků v kalendářním měsíci. Zaměstnancům s měsíční mzdou tedy žádná mzda v důsledku toho, že ve svátek, který připadl na jejich obvyklý pracovní den, nepracovali, neuchází, nelze jim tedy za tento den poskytovat průměrný výdělek. Obdrží měsíční výdělek, jako kdyby svátek vůbec v příslušném měsíci nebyl. Pro úplnost třeba dodat, že zaměstnancům s měsíční mzdou nepřísluší ani zvýšená měsíční mzda, pokud by ve svátek, který připadl na jejich obvyklý pracovní den, výjimečně pracovali (pouze mzdové zvýhodnění za práci ve svátek)."
Přesto se však  s účinností nového zákoníku práce objevily opačné názory některých  odborníků, kteří  i u měsíční mzdy trvají na uplatnění náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku  v případě, že svátek   připadne na obvyklý pracovní den a zaměstnanec do práce nejde.   Někteří autoři  připouští obě možnosti v závislosti na definici měsíční mzdy zaměstnavatelem buď v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu.
Jednoznačné stanovisko k této problematice Ministerstvo práce a sociálních věcí dosud nevydalo.