Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nabízíme volnou kapacitu na sklizeň obilovin, řepky, trav na semen a dalších komodit a to kombajnem Class Lexion 530 Montana.

23/06/07

Nabízíme volnou kapacitu na sklizeň obilovin, řepky, trav na semen a dalších komodit a to kombajnem Class Lexion 530 Montana.

Nabízíme volnou kapacitu na sklizeň obilovin, řepky, trav na semen a dalších komodit a to kombajnem Class Lexion 530 Montana.
Volná kapacita bude do cca 20.7.07.
SILYBA a.s., Dolní Dobrouč 110
kontakt: E-mail: silyba.as@wo.cz
Tel. Ing. Vacek Vlastimil – mechanizace 604205499
      Ing. Hovad – ředitel 603892713
 
 
Firemní údaje:
SILYBA a.s.
Dolní Dobrouč llO, PSČ 56102
IČ: 259l6203, DIČ: CZ259l62O3
Zastoupená Ing. Hovadem Vladimírem, předsedou představenstva
Společnost zapsána do OR u KS v HK, oddíl B, vložka l895
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí, č.ú. 8640700247/0100
Tel.č.465543326, FAX: 465543359, E-mail: silyba.as@wo.cz