Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola nemocenské

02/06/07
smf

Počet kontrol lidí na nemocenské roste a zvyšuje se i počet postihů. Za porušení léčebného režimu hrozí snížení nemocenských dávek, ale také jejich úplné odnětí. Autor: Ludmila Řezníčková, zdroj: www.penize.cz
 

Otevírat kontrolorovi nemocenské v montérkách se nevyplácí

Autor: Ludmila Řezníčková publikováno: 31. 5. 2007
Počet kontrol lidí na nemocenské roste a zvyšuje se i počet postihů. Za porušení léčebného režimu hrozí snížení nemocenských dávek, ale také jejich úplné odnětí. Do problémů může nemocného dostat třeba nefunkční zvonek.

 

Pokažený zvonek u dveří může pořádně zavařit. Zažila to paní Lenka, která dostala angínu, a její lékařka ji nechala na nemocenské. Léčila se přesně podle pokynů. Brala léky a ležela v posteli. Jednoho dne našla ve schránce oznámení, že porušila léčebný režim a ať se dostaví k ošetřujícímu lékaři a tento prohřešek vysvětlí. Jenže paní Lenka neměla co vysvětlovat. Celou dobu byla doma. Problém byl v nefunkčním zvonku. Kontrolor ze správy sociálního zabezpečení se prostě nedozvonil a usoudil, že pacientka není doma. Pokud by paní Lenka tuto epizodu náležitě neobjasnila, hrozilo by jí snížení nemocenské. Kdyby šlo o opakovaný prohřešek, mohla by jí správa sociálního zabezpečení nemocenskou odejmout.

Kontroly dodržování léčebného režimu
v 1. čtvrtletí 2007 podle krajů
Kraj Rok 2007
Provedených kontrol Postihů
Moravskoslezský 9 768 306
Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) 9 491 167
Středočeský 8 265 161
Ústecký 7 810 123
Olomoucký 6 761 124
Pardubický 5 043 66
Jihočeský 4 991 32
Jihomoravský 4 176 64
Plzeňský 4 114 133
Karlovarský 3 298 50
Královéhradecký 3 163 66
Liberecký 2 737 87
Zlínský 2 053 55
Vysočina 2 005 36
Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) 1 815 83
CELKEM ČR 75 490 1 553

Podnět k provedení kontroly může dát zaměstnavatel, jako plátce nemocenských dávek, ošetřující lékař, u nezaměstnaných úřad práce. Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) se zabývají i anonymními podněty, které pošlou např. "dobří sousedé". Velká část kontrol se provádí nahodile, kdy si kontroloři vytipují osoby z registru práce neschopných vedených OSSZ.
Kontroloři mohou přijít každý den v týdnu, včetně víkendů, od osmi hodin ráno do osmi večer. Neměli by se dostavit v době povolených vycházek. Může se ovšem stát, že vycházky ošetřující lékař zapomněl nebo ještě nestihl OSSZ ohlásit. V takovém případě se vše rychle vysvětlí. Kontrolují se všichni nemocní, tedy i ženy s rizikovým těhotenstvím. Když kontrolor přijde, měl by prokázat totožnost oprávněním ke kontrole, aby nemohlo dojít k záměně nebo zneužití.

Účelem kontroly je zjištění, zda nemocný dodržuje léčebný režim. To znamená, zda je doma a dodržuje režim, který si dané onemocnění vyžaduje. Pokud má dotyčný oficiálně chřipku a kontroloři ho zastihnou v plavkách na lehátku před domem, nebo jim otevře ve špinavých montérkách, budou to nepochybně kvalifikovat jako nedodržení léčebného režimu.
Nemocný se musí zdržovat v místě, které uvede ošetřujícímu lékaři jako místo pobytu v době nemoci. Může jít o libovolnou adresu. Kontroloři totiž půjdou právě tam. Pokud bude nemocný jinde, třeba v místě trvalého bydliště, které lékaři nenahlásil při vystavení nemocenského lístku, má problém. Nemocný musí zajistit řádné označení zvonku a bytu svým jménem. Provedení kontroly kontroloři zaznamenají do nemocenského lístku.
Pokud kontrolor zjistí, že nemocný nebyl doma či porušil léčebný režim, vhodí do schránky upozornění s označením dne a hodiny, kdy dotyčný nebyl zastižen doma, čímž porušil léčebný režim. K této skutečnosti se nemocný může vyjádřit, eventuelně vysvětlit, kde v danou dobu byl. Obecně má na vyjádření lhůtu osmi kalendářních dnů. Kontrolor však může tuto lhůtu zkrátit.
Trestem za porušení léčebného režimu je snížení či odnětí nemocenské. Za mírnější porušení, např. nezastižení doma, se nemocenská sníží – u nemocných, kteří mají nezaopatřené děti či manželku bez příjmu o čtvrtinu, u ostatních zpravidla o polovinu. V případě hrubého, zejména opakovaného porušení léčebného režimu může OSSZ nemocenskou odebrat úplně. Správa sociálního zabezpečení může rovněž nemocenskou ukončit, pokud zjistí, že další setrvání na nemocenské už není potřeba.
Žádný z trestů nelze uložit zpětně. Sankce se počítá nejdříve ode dne, kdy kontrolor přistihl nemocného při porušení léčebného režimu. Trest může být uložen až do konce nemocenské, avšak zpravidla se ukládá pouze na omezený počet kalendářních dnů. Pak může být provedena další kontrola a pokud je vše v pořádku, může OSSZ nemocenskou obnovit v plné výši.
Počet kontrol se celorepublikově zvyšuje. V letošním prvním čtvrtletí bylo provedeno o 10 976 kontrol více než v prvních třech měsících roku 2006. Rroste i počet postihů. Letos jich v prvním kvartále správy sociálního zabezpečení uložily o 341 více než loni.