Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

15/06/07
smf

Informace SZIF pro žadatele z PRV v 1.kole příjmu žádostí. Zdroj: www.szif.cz
 

IVIEW START
V příloze uvádíme přehled umístění obecných resp. specifických částí Pravidel pro žadatele PRV (projektová opatření) a seznam dokumentace k zadávacímu řízení – dokumenty platné pro první kolo příjmu žádostí.