Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy

09/06/07

Minulý týden proběhlo na Ministerstvu financí ČR zásadní jednání mezi vedením Hospodářské komory ČR a ministerstva financí na téma: efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy.

Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy  
28.5.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Minulý týden proběhlo na Ministerstvu financí ČR zásadní jednání mezi vedením Hospodářské komory ČR a ministerstva financí na téma: efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy.
Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a ministr financí Miroslav Kalousek se shodli na společném cíli – aplikovat klientský přístup daňové správy k daňovému poplatníkovi.
Cíl spočívá zejména v následujících principech:
1.       podnikatel plnící řádně a zodpovědně své povinnosti vůči daňové správě bude zatěžován co nejméně a daňová správa se k němu bude chovat jako ke svému klientovi,
2.       největší pozornost bude věnována těm, kteří se k dani nepřihlásili, přesto podnikají a představují tak riziko pro veřejné rozpočty a pro pověst podnikatelského stavu. Současně s tím vytvářejí prostředí pro nezákonné konkurenční výhody a jsou brzdou potencionálního snižování daňové zátěže.
K naplnění tohoto cíle ministerstvo financí posílí vyhledávací a kontrolní činnost daňových orgánů a bude aktualizovat metodiku svých kontrolních postupů.
HK ČR a MF ČR se dále shodly na tom, že prioritní je spolupráce v následujících oblastech:
1.       Diskusní skupiny k novému zákonu o dani z příjmu a rekodifikaci daňového řádu s cílem maximálního zjednodušení daňové legislativy a správy daní.
2.       Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR významně posílí spolupráci v rámci svých vzdělávacích programů jak pro správce daně, tak pro podnikatelskou veřejnost. Společně pro to hodlají využít zdroje z EU.
Dalším společným cílem je posílení právní jistoty daňových subjektů, k tomu zásadním způsobem přispěje maximální rozšíření editační povinnosti. Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR se shodly, že výkon této činnosti bude prováděn pouze z jednoho centra a dotazy by měly být přiměřeně zpoplatněny.
Vedení Hospodářské komory ČR bylo informováno o záměru ministerstva financí integrovat daňovou a celní správu. Takové opatření by mělo vést k celkovému zlepšení efektivity systému správy daní. V rámci této integrace počítá ministerstvo financí s aktivní spoluprací HK při optimalizaci organizační struktury nově vzniklého subjektu.