Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

České ekologické zemědělství je na třetím místě v EU

20/06/07

Průměr EU je 3,9 procent

České ekologické zemědělství je na třetím místě v EU

V Česku zemědělci nyní ekologicky hospodaří na 7,4 procenta celkové zemědělské půdy, což znamená třetí místo v <a href="http://europa.eu/" _fcksavedurl="http://europa.eu/" target="_blanVyplývá to z nejnovější zprávy statistického úřadu Eurotat. Vysoký podíl ekologicky obhospodařované půdy však automaticky neznamená, že je ČR také na předním místě v produkci biopotravin. Podle mluvčí ministerstva zemědělství Táni Králové ze 315 tisíc "ekologických" hektarů totiž připadá přes 80 procent na zatravněné plochy, určené většinou k pasení dobytka. Problém je v tom, že dobytek slouží k produkci masa, nikoliv k výrobě mléčných biovýrobků.

"V Česku ještě nefunguje systém zpracování a prodeje ekologicky vypěstovaných potravin, maso z ekologických chovů často končí v obchodech jako běžný masný výrobek, případně ho zemědělci vyvážejí," řekla Králová.

Ministerstvo by uvítalo, kdyby ekologicky chovaný dobytek sloužil spíše k produkci mléka a mléčných biovýrobků. Místo mnoha zelených pastvin by také uvítalo mnohem větší podíl orné půdy, určené například k ekologické produkci zeleniny.

Největší, 11procentní, podíl ekoploch na celkové výměře zemědělské půdy má Rakousko, na druhém místě je Itálie s 8,4 procenta. Průměr Evropské unie činí 3,9 procenta.

Převzato z www.ekolist.cz

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství