Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodajství SZIF – energetické plodiny

29/05/07
smf

Povinnost pěstitele dodat veškerou sklizenou surovinu zpracovateli/nákupčímu. Zdroj: www.szif.sz
 

Energetické plodiny 2007
Povinnost pěstitele dodat veškerou sklizenou surovinu
zpracovateli/nákupčímu
Pěstitel, který pěstuje suroviny pro účely energetického využití, má povinnost dodat
veškerou sklizenou surovinu zpracovateli nebo nákupčímu.
Tato povinnost vyplývá z článku 24, odst. 3, první pododstavec NK (ES) 1973/2004, kde je
psáno:
Žadatel je povinen dodávat veškerou sklizenou surovinu a nákupčí nebo první zpracovatel
je povinen ji převzít a zajistit, že bude množství odpovídající této surovině v rámci
Společenství použito při zpracování jednoho nebo více energetických produktů uvedených v čl.
88 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Zdroj: www.szif.cz