Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VYHLÁŠENÍ hejtmana PK

04/05/07
smf

VYHLÁŠENÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. Zdroj: Pardubický kraj
 

 
 
 
 
VYHLÁŠENÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
 
 
 
Čl.1
 
Hejtman Pardubického kraje dle čl. 3 nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
 
vyhlašuje
 
 
na celém území Pardubického kraje až do odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 
 
Čl. 2
 
Toto vyhlášení nabývá účinnosti dne 2.května 2007.
 
 
 
 
V Pardubicích 2. května 2007.                            Vyvěšeno: