Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upozornění pro odběratele mléka

07/05/07
smf

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – MLÉČNÉ KVÓTY. Zdroj: www.szif.cz
 

Oddělení správy mléčných kvót
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620,
fax: 296 328 111
e-mail: info@szif.cz
Zpracoval

: Ing. Hana Pavelková, kontakt: Hana Pavelková, tel.: 222 871 581, e-mail: hana.pavelkova@szif.cz

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – MLÉČNÉ KVÓTY
Upozornění pro odběratele mléka
Upozorňujeme schválené odběratele mléka, že dle čl.8 NK(ES) č.595/2004 jsou povinni do 15.5.2007
zaslat roční prohlášení o dodávkách mléka za kvótový rok 2006/2007.
Prohlášení musí být doručeno na formuláři vydaném Fondem; tj. formulář „Roční prohlášení o dodávkách
mléka dle NK (ES) č.595/2004“ a to jak v písemné, tak elektronické podobě.
Formulář je k dispozici na web.stránkách Fondu, cesta: SOT- Komodity/ Živočišná výroba/ Mléko/ Správa
mléčných kvót/ Soubory ke stažení.
Ing. Hana Pavelková
vedoucí oddělení správy
mléčných kvót

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR