Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pro zemědělské výrobce pelet

11/05/07

Braňte se „vynálezům“

Zemědělští výrobci pelet, braňte se "vynálezům"

Autor Zdeněk Valečko

Zemědělství prochází a ještě nějaký čas bude procházet zásadními změnami. Tou nejpodstatnější bude změna sortimentu pěstovaných plodin. V české kotlině se místo potravinářských komodit budou ve stále větší míře produkovat plodiny pro energetické a jiné technické použití. Budoucnost bude patřit těm, kdo tento nezvratný fakt včas pochopí a přizpůsobí se.

Mnoho zemědělců to již udělalo. Využilo nedávno přijatého zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie k produkci biomasy v podobě pěstovaných energetických plodin nebo k energetickému využití běžných plodin, které pak dodávají výrobcům energie. Příkladem je sláma, ať už pšeničná nebo řepková, kterou lze využívat přímo jako biopalivo k výrobě tepla a cenově zvýhodněné elektřiny, nebo k produkci tuhých biopaliv – topných pelet.

Celý článek

Převzato z www.biom.cz