Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pokuta ČR za nadlimitní zásoby potravin

24/05/07
smf

Pokuta byla udělena za nadlimitní zásoby potravin v době vstupu České republiky do Evropské unie. Podobný postih byl udělen také osmi dalším novým členským států z roku 2004. Zdroj: www.euractiv.cz, 23.5.2007

Vládě ČR byla uložena pokuta ve výši 12,3 milionu eur
23.05.2007
Pokuta byla udělena za nadlimitní zásoby potravin v době vstupu České republiky do Evropské unie. Podobný postih byl udělen také osmi dalším novým členským států z roku 2004. Vyvázlo pouze Maďarsko.
Ministerstvu zemědělství bylo rozhodnutí Evropské komise „o stanovení nadbytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením nových členských států do EU v roce 2004“ doručeno na začátku května. Celková částka má být v ročních intervalech splacena do roku 2010. Ministr Gandalovič uvedl, že ČR nalezne finanční prostředky pro první splátku, ale je připravena rozhodnutí rozporovat u Evropského soudního dvora.  
Původně se vyměřené penále ČR vyšplhalo až téměř ke sto milionům eur. Takové rozhodnutí se však setkalo se silným odporem všech postižených zemí a pokuta byla snížena, v případě ČR na asi čtyřicet čtyři milionů eur. Další konzultace snížily výměr na téměř dvacet milionů eur a v současné chvíli se ustálil na 12,29 milionů eur. Tato částka představuje druhou nejvyšší udělenou pokutu této kauzy. Vyšší penále získalo jen Polsko – 12,451 milionů eur. Dohromady má ČR, Polsko, Slovensko, Slovinsko, všechny tři pobaltské státy, Malta a Kypr zaplatit do rozpočtu 41,1 milionu eur.
Zdroj: www.euractiv.cz, 23.5.2007

// Insert click tracking URL here
document.phpAds_ct0 =’Insert_Clicktrack_URL_Here‘
var awrz_rnd = Math.floor(Math.random()*99999999999);
var awrz_protocol = location.protocol.indexOf(‚https‘)>-1?’https:‘:’http:‘;
if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ‚,‘;
document.write („“);
//

google_ad_client = „pub-2424159242131609“;
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = „250x250_as“;
google_ad_type = „text_image“;
//2007-01-09: euractiv.cz
google_ad_channel = „4888972501“;
google_color_border = „FFFFFF“;
google_color_bg = „FFFFFF“;
google_color_link = „08208C“;
google_color_text = „000000“;
google_color_url = „319EFF“;
//

setRes(‚bt‘, 11, 9, 18);
setRes(‚title‘, 17, 15, 24);
setRes(‚articleheader‘, 11, 9, 18);