Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem v ČR je biomasa

28/05/07