Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 558/2007

29/05/07
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 558/2007 ze dne 23. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm.

ze dne 23. kv
o otev

ŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 558/2007ětna 2007ření a správě dovozní celní kvóty pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm