Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS Ústí nad Orlicí

30/05/07
smf

Informace SRS o zdravotním stavu porostů k 29.5. 2007. Zdroj: SRS Ústí nad Orlicí

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA informuje č. 13/07
obvodní oddělení Ústí nad Orlicí(UO)
 
Informace o zdravotním stavu porostů k 29.5. 2007
 
Ozimá řepka                                                                                                             OLEJNINY
RF 77 DC (asi 70 % šešulí dosáhlo odr. velikosti) až RF 79 DC (téměř veškeré šešule dosáhly odr. velikosti).
Slabý výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) na Vysokomýtsku. Na Vraclavi bylo pozorováno potlučení šešulí od krup.
 
Mák
Lokálně přetrvává slabý výskyt plísně makové (Peronospora arborescens). Některé porosty jsou retardované po postřiku herbicidy proti plevelům.
 
Obilniny
Pšenice ozimá                                                                                                                         
RF 55 DC (střed metání) až RF 65 DC (plné kvetení).
Slabý výskyt braničnatky pšeničné (Septoria tritici) a helmintosporiové skvrnitosti pšenice (Helminthosporium tritici-repentis) přetrvává na Vysokomýtsku. Na všech sledovaných lokalitách byl pozorován slabý výskyt třásněnek (Limothrips sp.), larev kohoutků (Oulema sp.) a slabý výskyt mšic. NaVysokomýtsku byl zjištěn první výskyt larev bejlomorky sedlové (Haplodiplosis marginata) na stéble pod praporcových listem.      
 
Jarní ječmen
RF 43 DC (klas ve stéble se posunuje) až RF 47 DC (listová pochva prapor.listu se otevírá).
Na Vysokomýtsku a Žambersku přetrvává slabý výskyt padlí travního (Blumeria graminis), v závislosti na odrůdách.   Na všech sledovaných lokalitách přetrvává slabý výskyt larev kohoutků (Oulema sp.) a mšic, na Lanškrounsku byl pozorován slabý výskyt vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) na listech.
                                                                                                                                         LUSKOVINY
Hrách setý
RF 61 DC (počátek květu).
Střední výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum), třásněnek (Thysanoptera) a první výskyt obaleče hrachového (Cydia nigricana) na Vysokomýtsku. 
 
                                                                                                                                         OKOPANINY
Cukrovka
Na Lanškrounsku přetrvává slabý výskyt mšice makové (Aphis fabae) v porostech cukrovky. 
 
Brambory
Konzumní brambory rané RF 35 DC (plný prodlužovaní růst).
Lambersovy misky pro sledování náletu mšic PB Kameničná:
23.5. mšice broskvoňová (dále MB) – bez výskytu
         mšice řešetláková (dále MŘ) – 1 mšice/2 misky/2 dny
         mšice ostatní (dále MO) – 106 mšic/2 misky/2 dny
 
25.5. MB – bez výskytu, MŘ – bez výskytu, MO – 34 mšic/2 misky/2 dny
28.5. MB – bez výskytu, MŘ – 1 mšice/2 misky/3 dny, MO – 40 mšic/2 misky/3 dny
 
Veškeré porosty sadbových brambor jsou pravidelně ošetřovány insekticidy.
 
         
 
            
                                                                                                     ZELENINA – SVĚTELNÝ LAPAČ
V minulém týdnu byl zaznamenán nálet osenice polní (Agrotis segetum) – celkem 1 ks, osenice černé C (Xestia c-nigrum) – celkem 21 ks a osenice vykřičníkové (Agrotis exclamationis) – celkem 115 ks a můry kapustové (Lacanobia oleracea) – 1 ks.
                                                                                                                             Ovocné dřeviny
Přetrvává silný výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) a slabý výskyt obaleče jablečného (Cydia pomonella) ve feromonových lapačích na Ústeckoorlicku.
 
          Kolektiv autorů
Dne 29.5. 2007                                                                             Obvodních oddělení SRS
 
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:   SRS ODO
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí                      telefon 465 553 220, 553 221 (záznamník),                                            e-mail: oko.ustinadorlici@srs.cz                fax       465 524 241      mobil 724 248 915