Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS Ústí nad Orlicí

25/05/07
smf

Informace o zdravotním stavu porostů k 22.5. 2007. Zdroj: SRS Ústí nad Orlicí

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA informuje č. 12/07
obvodní oddělení Ústí nad Orlicí(UO)
 
Informace o zdravotním stavu porostů k 22.5. 2007
 
Ozimá řepka                                                                                                             OLEJNINY
RF 75 DC (asi 50 % šešulí dosáhlo odr. velikosti) až RF 77 DC (asi 70 % šešulí dosáhlo odr. velikosti).
Slabý výskyt larev bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) a mšice zelné (Brevicoryne brassicae) na Lanškrounsku a Vysokomýtsku. 
 
Mák
Slabý výskyt mšice makové (Aphis farae) v porostech na Lanškrounsku, Vysokomýtsku a Choceňsku, slabý, lokálně stření výskyt plísně makové (Peronospora arborescens).
 
Len olejný
Silný výskyt dřepčíků na Žambersku.
 
Pšenice ozimá                                                                                                                         Obilniny
RF 43 DC (klas se ve stéble posunuje vzhůru) až RF 59 DC (konec metání).
Slabý, lokálně střední výskyt braničnatky pšeničné (Septoria tritici) a helmintosporiové skvrnitosti pšenice (Helminthosporium tritici-repentis) byl zaznamenán na Vysokomýtsku. V období metání až kvetení rovněž pamatujeme na ochranu klasů proti houbovým chorobám, především proti fuzarióze klasů (Fusarium ssp.). Na všech sledovaných lokalitách lokálně přetrvává slabý výskyt brouků, vajíček a první výskyt larev kohoutků (Oulema sp.) a slabý výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphun padi) a kyjatky travní (Metopolophium dirhodum).  
 
Ječmen ozimý
RF 59 DC (konec metání) až RF 71 DC (konec metání).
Lokálně přetrvává slabý výskyt rhynchosporiové (Rhynchosporium secalis)  a hnědé skvrnitosti (Pyrenophora teres).  
 
Jarní ječmen
RF 29 DC (konec odnožování).
Na Vysokomýtsku a Žambersku přetrává slabý, lokálně střední až silný výskyt padlí travního (Blumeria graminis), v závislosti na odrůdách. Porosty se silným výskytem je třeba neodkladně ošetřit vhodným fungicidem proti padlí travnímu. Na všech sledovaných lokalitách přetrvává slabý výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphun padi), kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) a brouků, vajíček a první výskyt larev kohoutků (Oulema sp.). Mšice začaly tvořit kolonie. Letošní průběh počasí je příznivý pro vývoj mšic. Porosty je třeba sledovat a popř. ošetřit vhodným insekticidem.
Indikace ošetření: – proti listovým mšicím: při výskytu 25 až 50 mšic v době sloupkování na 30 % odnoží.
                             – ochrana klasů: při výskytu 3 až 5 a více mšic na jeden klas od konce květu do začátku tvorby obilky.           
                                                                                                                                         LUSKOVINY
Hrách setý
RF 51 DC (první květní pupeny viditelné).
Slabý výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) na všech sledovaných lokalitách (10 mšic na 100 rostlin na PB Tisová). Indikace pro ošetření insekticidem je výskyt 3 mšic na jednu rostlinu. Příznaky napadení: listy jsou nažloutlé a pomalu rostou. Za suchého počasí a při silném napadení se listy i vrcholky rostlin stáčejí. V růstové fázi před květem sledujeme výskyt třásněnky hrachové (Kakothrips robustus). Sáním třásněnek dochází k deformaci a žloutnutí vrcholových listů a poupat, deformace výhonů, lodyh a lusků. Květy scvrkávají a vadnou. Lusky pomalu rostou, jsou znetvořeny, často jsou úplně zakrnělé. Zrna se někdy vůbec nevyvinou nebo zakrní. Mladé lusky zasychají. Na povrchu rostlin jsou stříbřité lesklé skvrny po sání a černé skvrny trusu.
                                                                                                                                         OKOPANINY
Cukrovka
Na Vysokomýtsku a Lanškrounsku přetrvává slabý výskyt mšice makové (Aphis fabae) v porostech cukrovky a na Vysokomýtsku slabý výskyt vajíček květilky řepné (Pegomyia hyoscyami).
 
Sadbové brambory
Vzhledem k silným populacím mšic, mohou být porosty sadbových brambor ohroženy těmito škůdci jako přenašeči viróz. Porosty včas ošetřujeme proti savým škůdcům.
PB Kameničná – konzumní brambory rané RF 35 DC (plný prodlužovaní růst).
Lambersovy misky pro sledování náletu mšic:
21.5. mšice broskvoňová – 2 mšice/2 misky/3 dny
         mšice řešetláková –    1 mšice/2 misky/3 dny
         mšice ostatní –            78 mšic/2 misky/3 dny
                                                                                                                                                  KOŘENÍ
Kmín
V porostech kmínu často škodí makadlovka kmínová (Depressaria daucella). Přezimují motýli. Samičky kladou na jaře skupinky vajíček na spodní část květních stopek živých rostlin. Housenky nejprve ožírají pokožku. Později se vžírají do řapíků, stopek i lodyh, v nichž vykusují dřeň. Spřádají okolíky a okusují stopky, květy i semena. Nejvíce škodí koncem května. Dorostlé housenky se vžírají do lodyh, kde se kuklí. Motýli se líhnou v červenci a srpnu. Ochrana vhodnými insekticidy se provádí zpravidla při zjištění housenek ve tvořících se okolících anebo před květem.
                                                                                                                             LÉČIVÉ ROSTLINY
Včelník moldavský
Silné zaplevelení porostů včelníku moldavského na Žambersku. Převažuje penízek rolní, hluchavky aj. Dosud není vyřešena problematika ochrany této plodiny.
            
                                                                                                     ZELENINA – SVĚTELNÝ LAPAČ
V minulém týdnu byl zaznamenán nálet osenice polní (Agrotis segetum) – celkem 2 ks, osenice černé C (Xestia c-nigrum) – celkem 17 ks a osenice vykřičníkové (Agrotis exclamationis) – celkem 30 ks.
                                                                                                                             Ovocné dřeviny
Přetrvává silný výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) ve feromonových lapačích na Ústeckoorlicku.
Přetrvává střední až silný výskyt mšic na ovocných a okrasných dřevinách.
         
 
            Kolektiv autorů
Dne 22.5. 2007                                                                             Obvodních oddělení SRS
 
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:  
                      SRS ODO
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí                  telefon 465 553 220, 553 221 (záznamník),                                         
  e-mail: oko.ustinadorlici@srs.cz                                        fax       465 524 241      mobil 724 248 915