Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS Ústí nad Orlicí

17/05/07
smf

Informace o zdravotním stavu porostů k 15.5. 2007. Zdroj: SRS, obvodní oddělení Ústí nad Orlicí

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA informuje č. 11/07
obvodní oddělení Ústí nad Orlicí(UO)
 
Informace o zdravotním stavu porostů k 15.5.  2007
 
 
 
Ozimá řepka                                                                                                          OLEJNINY
RF 67 DC (dokvétání) až RF 69 DC (konec květu).
Slabý výskyt larev bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) a mšice zelné (Brevicoryne brassicae) na Žambersku a Lanškrounsku. Na všech sledovaných lokalitách je pozorováno poškození šešulí vlivem chladu a nedostatku srážek. 
Srážky v těchto dnech mohou přispět k rozšíření houbových chorob ve stresovaných porostech řepky ozimé.
 
Mák
RF 24 (fáze 3. a 4. pravého listu).
Slabý výskyt mšice makové (Aphis fabae) v porostech na Lanškrounsku,  Vysokomýtsku a Choceňsku, slabý, lokálně stření výskyt plísně makové (Peronospora arborescens). Plíseň maková je stále významnější chorobou v porostech máku. Tato plíseň napadá v závislosti na podmínkách prostředí jak mladé, tak i starší rostliny. Při napadení mladých rostlinek se objevují jejich deformace, výrazné zpomalení růstu, na listech jsou zřetelné chlorózy, na spodní straně listů lze nalézt nejprve bělavý, později šedofialový povlak houby. Napadená poupata jsou malá, deformovaná, mohou i opadávat.
 
 
Pšenice ozimá                                                                                                        Obilniny
RF 43 DC (klas se ve stéble posunuje vzhůru) až RF 51 DC (začátek metání).
Na všech sledovaných lokalitách bylo koncem minulého týdne zaznamenáno rozšíření houbových chorob do vyšších listových pater. Slabý, lokálně střední výskyt braničnatky pšeničné (Septoria tritici) a první výskyt helmintosporiové skvrnitosti pšenice (Helminthosporium tritici-repentis) byl zaznamenán na Vysokomýtsku a Žambersku. Tyto porosty je třeba ošetřit vhodným fungicidem a zamezit tak dalšímu rozšiřování chorob na listech. V období metání až kvetení rovněž pamatujeme na ochranu klasů proti houbovým chorobám, především proti fuzariózám klasů (Fusarium ssp.).
Na všech sledovaných lokalitách lokálně přetrvává slabý výskyt brouků a vajíček kohoutků (Oulema sp.) a slabý výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphun padi) a kyjatky travní (Metopolophium dirhodum).   
 
Ječmen ozimý
RF 59 DC (konec metání).
Na Vysokomýtsku a Žambersku je místy pozorováno poškození klasů chladem (deformace osin, vybělení části klasů). Na všech sledovaných porostech bylo v těchto dnech zaznamenáno šíření rhynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis)  do vyšších listových pater. Jedná se o slabé výskyty.
 Na Lanškrounsku byl zjištěn první výskyt larev vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) na listech.
 
Jarní ječmen
RF 29 DC (konec odnožování).
Na Vysokomýtsku přetrává slabý, lokálně střední výskyt padlí travního (Blumeria graminis),  slabý výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphun padi) a kyjatky travní (Metopolophium dirhodum).   Porosty ohrožené šířením padlí travního je třeba ošetřit vhodným fungicidem.
 
Hrách setý
RF 39 DC (dále až 9 a více internodií viditelných).
Slabý výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) na všech sledovaných lokalitách (4 mšice na 100 rostlin na PB Tisová). Indikace pro ošetření insekticidem je výskyt 3 mšic na jednu rostlinu.
 
                                                                                                                           OKOPANINY
Cukrovka
RF 13 DC (3. pár listů dlouhý asi 1 cm) až RF 15 DC (5. pár listů dlouhý asi 1 cm).
Na Vysokomýtsku a Lanškrounsku pozorován slabý výskyt mšice makové (Aphis fabae) v porostech cukrovky, na Vysokomýtsku byl zaznamenán první výskyt vajíček květilky řepné (Pegomya betae) – PB Hrušová 0,32 vajíček na 1 rostlinu (slabý výskyt).
 
Sadbové brambory
RF 15 DC (vývin prvních listů).
Vzhledem k silným populacím mšic, mohou být porosty sadbových brambor ohroženy těmito přenašeči viróz. Porosty sledujeme a včas ošetřujeme proti savým škůdcům.
 
                                                                                                               Ovocné dřeviny
Přetrvává silný výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) ve feromonových lapačích na PB Javorník a Česká Třebová.
Přetrvává střední až silný výskyt mšic na ovocných a okrasných dřevinách. Suché teplé počasí přispělo k rozmnožení těchto škůdců.
Ing. Ludmila Vyčítalová
Dne 15.5. 2007                                                                                                       Obvodní oddělení SRS
 
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:   SRS ODO
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí                      telefon 465 553 220, 553 221 (záznamník),  
     e-mail: oko.ustinadorlici@srs.cz                                                     fax       465 524 241      mobil 724 248 915