Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hledá se energie zítřka

07/05/07

Důležitý vědecký experiment v Praze

Hledá se energie zítřka

Na nejdůležitějším vědeckém experimentu dnešního světa se podílejí i čeští vědci. Můžete jim nahlížet přes rameno.

Kde vzít energii, pro niž by se suroviny nemusely dovážet ani dolovat z vlastní země? Energii, při jejíž výrobě neunikají do vzduchu oblaka skleníkových plynů, která po sobě nezanechává vysoce radioaktivní odpady a není ani závislá na tom, jestli zrovna svítí slunce nebo fouká vítr?

Odpovědí by mohla být jaderná fúze. To je způsob, jakým vyrábí energii Slunce a další hvězdy. V nich se za vysoké teploty spojují jádra vodíku, vzniká helium a uvolňuje se obrovské množství energie.
Mezinárodní experimentální reaktor ITER, budovaný ve Francii, má prokázat, jestli je možné získávat na Zemi energii z vodíku stejně, jako se do děje ve Slunci. obrázek

ITER je cesta do budoucnosti

Pokud by se lidé naučili ovládat stejnou reakci, měli by navždy vystaráno. Základní teoretická východiska vědci znají. Sestavit zařízení, v němž by fúzní reakce vyráběla energii jako v běžné elektrárně, však zatím neumějí.

Vyzkoušet postupy pro přesné řízení fúzní reakce má největší současný vědecký projekt na světě nazvaný ITER (což je jednak anglická zkratka názvu Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor, a taky latinský výraz pro cestu). Účastní se jej Evropská unie, USA, Rusko, Japonsko, Čína, Jižní Korea a Indie.

Vědci při projektu zkonstruují ve výzkumném středisku Cadarache kousek od Marseille experimentální zařízení, jehož stavba přijde na pět miliard eur.

V Praze příprava pro experimenty

V severní části Prahy vyroste v příštích měsících zařízení Compass, které má pomoci změnit svět. Strom vlevo stavitelé zachovají, a proto budovu posunou trochu více vpravo oproti původnímu plánu. obrázek
Ještě předtím bude postaven jiný, podstatně menší a levnější experimentální přístroj. Má název Compass, je zmenšenou verzí konstrukce ITER, pochází z Británie a bude stát v Praze. Stavba začne ještě letos, hotová má být někdy koncem příštího roku.

Čeští i zahraniční fyzikové zde budou v malém měřítku připravovat experimenty pro ITER.

Redakce online deníku Aktuálně.cz vám společně s vědci z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR nabízí, abyste byli při tom. Na tomto místě vás budeme informovat o dění kolem přípravy experimentálního zařízení v Praze.

Ukážeme vám na fotografiích i na videozáznamech, jak se pražský přístroj staví. Budete se zde moci vědců ptát na cokoli, co vás bude zajímat. A až bude zařízení v činnosti, předpokládáme, že vám zprostředkujeme sledování některých experimentů v přímém přenosu.

Budete mít příležitost být u začátku pravděpodobně nejvýznamnějšího vědeckého experimentu tohoto století.
Převzato z on-line deníku Aktuálně.cz    Autor Josef Tuček