Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU předběžně souhlasí se zachováním dotací na komodity v ČR

22/05/07
smf

Evropská komise přrdběžně souhlasí s tím, že ČR bude i letos vyplácet národní dorovnání přímých plateb na vybrané komodity, ovšem pozměněným systémem než tomu bylo dosud. Zdroj: www.mze.cz
 

EU předběžně souhlasí se zachováním dotací na komodity v ČR
Evropská komise předběžně souhlasí s tím, že ČR bude i letos vyplácet národní dorovnání přímých plateb na vybrané komodity, ovšem pozměněným systémem než tomu bylo dosud.
.
Při zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově to sdělil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Přímé dotace z Unie, které představují klíčové farmářské podpory, se rozdělují na plochu obhospodařované půdy. EU však v rámci reformy společné zemědělské politiky tlačí na to, aby byl podobně oddělen od produkce i národní doplatek.
 
Změna oproti dosavadnímu systému proto nastane v tom, že dorovnání se bude vyplácet na komodity podle stavu v určeném historickému referenčnímu období,  nikoli na aktuální objem produkce v jednotlivých letech. Cílená podpora se týká chovu skotu, ovcí a koz, pěstování chmele, brambor pro výrobu škrobu, přadného lnu a některých vybraných plodin na orné půdě. Na výjimky, jako je len, se při výplatě bude vycházet ze stavu ke 31. březnu letošního roku.
 
Podle ministra Gandaloviče bude tato změna systému znamenat zhoršení podmínek pro ty, kteří chtějí své hospodářství rozšiřovat, nebo pro ty, kteří se zemědělstvím začínají. Například chovatel skotu totiž dostane dotaci na počet zvířat ve stanoveném období v minulosti, a pokud stáda rozšíří, na nové kusy již peníze navíc neobdrží.
 
Za letošní rok čeští farmáři dostanou na přímých platbách jen 40 % částky, kterou dostanou farmáři ve starých členských zemích EU. Půjde o více než 10 mld. korun, které by se měly rozdělit podobně jako loni zhruba na 3,5 milionu hektarů půdy. Stát hodlá plně využít možnosti dané přístupovou smlouvou a dorovná platby až na 70 % a farmářům tak přidá dalších cca 7,3 miliardy korun.
 
Zdroj: MZe