Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čerpání dovolené v roce 2007

19/05/07

Podle § 218 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Čerpání dovolené v roce 2007  
30.4.2007, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 218 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Dotaz:
Jak je to s čerpáním řádné dovolené, jestliže má zaměstnanec zůstatek z roku 2006 8 dnů a letošní nárok 20 dnů? Rozvrh čerpání dovolené u naší společnosti stanoven není, je jen určeno čerpání 4 týdnů řádné dovolené v kalendářním roce. Musí si do konce roku 2007 zaměstnanec vyčerpat 28 dnů řádné dovolené, nebo stačí 20 dnů řádné dovolené? Pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok 2007.

Odpověď:

Především je nutné uvést, že dobu čerpání dovolené určuje výhradně zaměstnavatel a  nikoliv zaměstnanec. Zaměstnanec oprávnění si sám určovat čerpání dovolené nemá, a nemá proto ani povinnost určovat si dovolenou v určitém rozsahu. Podle § 217 odst. 1 ZP, jak už shora bylo řečeno, určuje čerpání dovolené zaměstnavatel, a to podle rozvrhu čerpání dovolené, který se vydává s předchozím souhlasem odborové organizace, pokud u ní působí. I když zaměstnavatel nevydá rozvrh čerpání dovolené, ačkoliv je to jeho povinnost, stále platí základní pravidlo o určení dovolené, které je upraveno v § 217 odst. 1 ZP, a to, že  zaměstnavatel dovolenou určuje tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na tuto dovolenou vzniklo. Zaměstnavatel musí také dovolenou určovat tak, aby alespoň jedna část činila nejméně dva týdny vcelku, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné délce čerpání dovolené a dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnanci oznámit alespoň 14 dnů předem.
 Podle § 218 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Tato podmínka platí, jestliže pracovní poměr zaměstnance k zaměstnavateli trvá po celý kalendářní  rok a má-li tento zaměstnanec alespoň 4 týdny dovolené v kalendářním roce. Tato zásada, která je zpřísněnou zásadou, kterou znal již předchozí zákoník práce, znamená, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci z nároku na dovolenou v konkrétním kalendářním roce v tomto roce určit čerpání dovolené alespoň v rozsahu 4 týdnů.
Pouze pro případ, že zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené podle § 218 odst. 1 ZP překážky v práci na straně zaměstnance ( jedná se např. o pracovní neschopnost, mateřskou či rodičovskou dovolenou) nebo naléhavé provozní důvody, je povinen určit tuto dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Znamená to, že zaměstnavatel musí určit čerpání zbývající části dovolené za rok 2006 v rozsahu 8 dnů, a to nejpozději do 31. 10. 2007, protože jinak se může stát, že tato dovolená bude od prvního listopadového dne čerpána ve volnu na základě zákona (viz § 218 odst. 4 ZP). Navíc je však podle shora uváděného § 218 odst. 1 ZP povinen určit čerpání 4 týdnů dovolené za rok 2007 v kalendářním roce 2007.
Otázka proto tedy nezní, zda si zaměstnanec musí vyčerpat 28 dnů řádné dovolené v kalendářním roce 2007, ale obráceně, že zaměstnavatel je povinen v roce 2007 zaměstnanci určit jak zbytek nevyčerpané dovolené za rok 2006  a k tomu alespoň 4 týdny dovolené za letošní kalendářní rok. Výjimkou neurčení čerpání dovolené za rok 2007 by byla pouze situace, že tak zaměstnavatel nemůže učinit pro překážky v práci na straně zaměstnance anebo pokud by tomu bránily naléhavé provozní důvody. Jak však uvádím i odkazem na § 217 odst. 1 ZP o obecné úpravě čerpání dovolené, mělo by být pravidlem to, že dovolená za kalendářní rok se čerpá v tomto kalendářním roce. Možnost přechodu nároku na dovolenou do dalšího roku je výjimkou, která by měla připadat skutečně pouze pro případy trvání překážek v práci nebo naléhavých provozních důvodů, nemělo by se však jednat o pravidlo.