Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna v evidenci použitých přípravků na ochranu rostlin

24/04/07
smf

Od 1.1.2007 začíná platit novela vyhlášky č.329/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.371/2006 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.

Od 1.1.2007 začala platit novela vyhlášky č.329/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.371/2006 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Mění se mj. zaznamové údaje (tabulka) pro evidenci použitých přípravků na ochranu rostlin uvedené v Příloze č.9.

Starý a nový vzor evidence použitých CHOP

Příloha č.9 vyhlášky č.329/2004 Sb.