Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vše o evidenci hnojení

03/04/07
smf

Evidence hnojení je důležitým podkladem nejen z hlediska kontrolní činnosti, ale měla by sloužit i samotnému zemědělci, např. pro vlastní kontrolu hospodaření se živinami nebo ke stanovení vhodného hnojení následných plodin. Autor: ing. Jan Klír  CSc. , VÚRV Praha