Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Oznámení SRS

20/04/07
smf

Oznameni o udeleni Mimoradneho rostlinolekarskeho opatreni. Zdroj: www.srs.cz
 

19.04.07 Oznameni o udeleni Mimoradneho rostlinolekarskeho opatreni
Statni rostlinolekarska sprava upozornuje distributory pripravku na ochranu rostlin a uzivatele pripravku (spotrebitele) na ochranu rostlin, ze dne 17. dubna 2007 nabylo pravni moci Mimoradne rostlinolekarske opatreni c.j. SRS 004217/2007 ze dne 28.3.2007, vydane v souladu s ust. ? podle ? 76 odst. 1 pism. f) zakona c. 326/2004 Sb., o rostlinolekarske peci, ve zneni pozdejsich predpisu, kterym se zakazuje uvadeni na trh a pouzivani pripravku EUPAREN MULTI (reg. c. 4348-2) a pripravku HATTRICK (reg. c. 3948-2) drzitele rozhodnuti o registraci firmy AgroBio Opava s.r.o., Arnostov, Oldrisov. Dusledkem tohoto rozhodnuti je plosny zakaz pripravky uvadet na trh a pouzivat od data 17. dubna 2007.
 
19.04.07 Oznameni o udeleni Mimoradneho rostlinolekarskeho opatreni Statni rostlinolekarska sprava upozornuje distributory pripravku na ochranu rostlin a uzivatele pripravku (spotrebitele) na ochranu rostlin, ze dne 17. dubna 2007 nabylo pravni moci Mimoradne rostlinolekarske opatreni c.j. SRS 004226/2007 ze dne 28.3.2007, vydane v souladu s ust. ? podle ? 76 odst. 1 pism. f) zakona c. 326/2004 Sb., o rostlinolekarske peci, ve zneni pozdejsich predpisu, kterym se zakazuje uvadeni na trh a pouzivani pripravku EUPAREN MULTI (reg. c. 4348-4) a pripravku HATTRICK (reg. c. 3948-4) drzitele rozhodnuti o registraci FYTOZ s.r.o., Na Pruhone 3412, 276 01 Melnik. Dusledkem tohoto rozhodnuti je plosny zakaz pripravky uvadet na trh a pouzivat od data 17. dubna 2007.
19.04.07 Oznameni o udeleni Mimoradneho rostlinolekarskeho opatreni Statni rostlinolekarska sprava upozornuje distributory pripravku na ochranu rostlin a uzivatele pripravku (spotrebitele) na ochranu rostlin, ze dne 17. dubna 2007 nabylo pravni moci Mimoradne rostlinolekarske opatreni c.j. SRS 004232/2007 ze dne 28.3.2007, vydane v souladu s ust. ? podle ? 76 odst. 1 pism. f) zakona c. 326/2004 Sb., o rostlinolekarske peci, ve zneni pozdejsich predpisu, kterym se zakazuje uvadeni na trh a pouzivani pripravku EUPAREN MULTI (reg. c. 4348-5) a pripravku HATTRICK (reg. c. 3948-5) drzitele rozhodnuti o registraci LOVELA Terezin s.r.o., 28. rijna 62, 411 55 Terezin. Dusledkem tohoto rozhodnuti je plosny zakaz pripravky uvadet na trh a pouzivat od data 17. dubna 2007
19.04.07 V oblasti Fytosanitarni informace – Fytosanitarni opatreni je novy dokument Rozhodnuti SRS – mimoradna rostlinolekarska opatreni k ochrane proti rozsireni skodliveho organismu bazlivce kukuricneho (Diabrotica virgifera Le Conte), c.j.: SRS 003173/2007
Zdroj: www.srs.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR