Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Větrný Jeníkov – 20. 3. 2007 – Celorepublikové shromáždění chovatelů prasat

15/03/07
smf

 K diskusi o řešení kritického stavu a naší reakci na něj svolávají pořadatelé Celorepublikové shromáždění chovatelů prasat, které se bude konat 20. března 2007 v 10.00 hod ve Větrném Jeníkově /kulturní dům/.

Větrný Jeníkov – 20. 3. 2007 – Celorepublikové shromáždění chovatelů prasat

Situace v komoditě vepřové  maso dospěla do závažné krize, kdy významná část chovatelů a producentů vepřového masa se ocitla ve stavu vážného ohrožení. K diskusi o řešení  daného stavu a naší reakci na něj svolávají pořadatelé Celorepublikové  shromáždění  chovatelů  prasat, které se bude konat 20. března 2007 v 10.00 hod ve  Větrném Jeníkově /kulturní dům/. 
Pořadatelé: A g r á r n í    k o m o r a     Č R  a   její  členské  svazy a odbytové organizace
Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Centroodbyt, nár.obyt družstvo, Agropork
Program  shromáždění :
1.  Vystoupení hlavních aktérů
Jan Veleba, Jaroslav Hajda, Miroslav Jirovský, Zdeněk Koubek, Pavel Krejčík, Zdeněk Stávek, zástupce zpracovatelů, zástupce MZe, zástupce PSČR – PS a Senátu
2. Diskuse
3. Návrh konkrétních akcí
4. Schválení závěrů shromáždění, určení zodpovědnosti za jednotlivé akce
5. Tisková konference
Občerstvení zajištěno. Účastnický poplatek 200 Kč bude vybírán na místě.
Vzhledem k závažnosti situace Vás žádáme o maximální účast.
Za organizátory akce
Ing.Jan Veleba
Prezident Agrární komory ČR