Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář Správná zemědělská praxe

20/03/07
smf

Seminář Správná zemědělská praxe zaměřený na zásady správné zemědělské praxe v návaznosti na dotační podmínky, systémy kontroly a působnost kontrolních orgánů.Termín a místo konání: 27. – 28.3. 2007, KOLIBA Hrádek, obec Hrádek, 562 01 (cca 5 km od Ústí nad Orlicí směrem na Vysoké Mýto)

I N S T I T U T   V Z D Ě L Á V Á N Í
 V  Z E M Ě D Ě L S T V Í, o.p.s.
 
 
Vás zve na seminář
 
 
Správná zemědělská praxe
zaměřený na zásady správné zemědělské praxe v návaznosti na dotační podmínky, systémy kontroly a působnost kontrolních orgánů
       
 
        Účastníci získají všechny potřebné informace v následujících oblastech: přehled dotací současných a připravovaných, přehled podmínek pro dotace, Správná zemědělská praxe (SZP), Cross compliance (CC) v ochraně vod, v ochraně ovzduší a z hlediska IPPC, v agrotechnice a výživě rostlin, v ochraně rostlin, v oblasti welfare zvířat a v ekologickém zemědělství.
Seminář je pořádán v rámci Operačního programu Zemědělství, Opatření 2.2. Odborné vzdělávání
 
Termín a místo konání:
27. – 28.3. 2007, KOLIBA Hrádek, obec Hrádek, 562 01

                ( cca 5 km od Ústí nad Orlicí směrem na Vysoké Mýto)

Pozvánka na seminář

Zařazeno v Aktuality, Semináře, ZS ČR