Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PLATBA SAPS – NV č. 47/2007 Sb.

28/03/07
smf

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 47/2007 Sb. ze dne 7. března 2007 o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 47/2007 Sb. ze dne 7. března 2007 o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.