Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový ročník Vesnice roku

08/03/07
smf

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek vyhlásil nový ročník soutěže Vesnice roku 2007 .Zdroj:  www.mmr.cz
 

 

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek vyhlásil nový ročník soutěže Vesnice roku 2007
6. 03. 2007 – Na dnešním Dni malých obcí ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek společně s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem slavnostně vyhlásil již 13. ročník soutěže Vesnice roku 2007.
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k tomu, aby se aktivně účastnili na obnově a rozvoji své obce, a ukázat široké veřejnosti rozmanitost a pestrost života mimo město.
"Lidé ve městě si často neuvědomují, jak náročné je starat se o malou obec. Práce jejich starostů je opravdovým povoláním, které vykonávají čtyřiadvacet hodin denně. Vesnice roku je tedy oceněním práce všech, kteří dokáží svou obec rozvíjet ve všech oblastech, které jsou pro život obyvatel důležité," uvedl při vyhlášení soutěže ministr Jiří Čunek.
Kromě čestných stuh pro tři nejlepší vesnice na celonárodní úrovni budou také oceněni vítězové jednotlivých krajských kol, a to v kategoriích modrá stuha za společenský život, bílá stuha za činnost mládeže a zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Za nejlepší pečené koláče získá vybraná obec speciální Koláčovou cenu, za mimořádné písemné zpracování historie obce je udělována cena Písmák roku. Novinkou oproti minulým letům je ocenění oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Odborným i finančním garantem tohoto ocenění bude ministerstvo zemědělství, které od letošního roku soutěž pořádá spolu s ministerstvem pro místní rozvoj, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR.
Soutěž Vesnice roku 2007 je realizována z Programu obnovy venkova, jejímž správcem je ministerstvo pro místní rozvoj. "Celostátní vítěz může od ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše jednoho milionu korun," vysvětluje Jiří Čunek. "V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až o 900 tisíc korun, třetí obec o 800 tisíc korun a další krajští vítězové o 500 tisíc korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat maximálně 400 tisíc korun," doplňuje ministr pro místní rozvoj.
Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postoupí do evropské soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Jejími členy jsou převážně země střední Evropy (německy mluvící země, ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Evropská cena je udělována vždy jednou za dva roky a v roce 2007 bude vyhlášena již podesáté. Desátého vyhlášení Evropské ceny v létě 2008 se tedy zúčastní obec Liptál (Zlínský kraj) jako vítěz Vesnice roku 2006 a obec, která zvítězí v soutěži Vesnice roku 2007.
Podmínky účasti v soutěži i přihlášky jsou k dohledání na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v sekci "Regionální politika" pod odkazem "Události".
Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz