Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr jednal o národních doplňkových platbách pro zemědělce

22/03/07
smf

Ministr zemědělství Petr Gandalovič jednal v úterý 20. března s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerovou-Boelovou. Zdroj: www.mze.cz
 

Tisková zpráva
Praha, 20.3. 2007
 
Ministr Gandalovič jednal o národních doplňkových platbách pro zemědělce
Ministr zemědělství Petr Gandalovič jednal v úterý 20. března s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerovou-Boelovou. Předmětem jednání byl zejména systém národních doplňkových plateb pro zemědělce a nadlimitních zásob, ale i snižování kvót na výrobu cukru a česká snaha o zachování názvu pomazánkové máslo.
Ministr zemědělství po jednání sdělil: „Neočekával jsem, že jednání budou jednoduchá, ani že v jejich důsledku paní komisařka zcela změní názor Evropské komise. Zklamalo mě, že české delegaci nebyl nabídnut ani prostor pro další kolo diskuzí, a to ani technického rázu“.
Navzdory ministrově snaze se bude měnit systém českých národních plateb zemědělcům. Ty doplňují přímé platby z rozpočtu Evropské unie, které ale v nových členských zemích zdaleka nedosahují úrovně v zemích evropské patnáctky. Například čeští zemědělci dostávají v současné době 40% toho, co jejich kolegové ze starých zemí, stát má ovšem právo doplňovat tyto platby z vlastních zdrojů až na úroveň 70%. V EU se na rozdíl od ČR prosadil trend, že dotace zemědělcům se poskytují plošně podle počtu hektarů půdy bez ohledu na produkovanou komoditu. ČR doufala, že si alespoň pro rok 2007 vyjedná výjimku, ale nepodařilo se jí to. Podobnou žádost před námi zrušilo i Lotyšsko a ČR tak zůstala poslední zemí s podobným požadavkem.
Česká republika také čelí obvinění Evropské komise, že si před vstupem do EU vytvořila nadlimitní zásoby zemědělské produkce. Přestože to Česká republika odmítá, hrozí jí po soudním projednání pokuta až 15,1 mil. Euro. Česká delegace žádala přepočítání a zvážení některých položek, kterých se obvinění týká, a byla ochotna přistoupit i na vyplacení €10 mil. Komisařka Fischerová-Boelová na kompromis nepřistoupila. V případě že ČR bude souhlasit, lze očekávat pokutu €12,6 mil.
K dalším tématům patřilo postupné snižování kvót na výrobu cukru. Ministr k jednání sdělil: „Česká republika přišla o velké procento své kvóty. Odmítl jsem proto plošné snižování kvót a upozornil, že zatímco v ČR již proběhla restrukturalizace, některé členské země se zatím žádné kvóty nevzdaly“. Paní komisařka české argumentaci projevila pochopení.
S odmítnutím se setkala snaha ČR o výjimku zachování názvu pomazánkové máslo, které může narušovat trh okolních evropských zemí.
Jan Vytopil, Mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU, mobil: 0032 475 330 252