Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

02/03/07
smf

Informace ze SZIF – intervenční nákup mléka, másla, trh s obilovinami. Zdroj: www.szif.cz
 

Informace o vyhlášení intervenčního nákupu másla Evropskou komisí.
Informace o vyhlášení intervenčního nákupu SOM Evropskou komisí
Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót od začátku hospodářského roku 2006/2007
Nabídkové řízení č. 26 na prodej másla z intervenčních skladů dle NK 1898/2005, kap. II. Bližší informace jsou k dispozici v příloze.
Nařízení Komise (ES) č. 190/2007, kterým se ruší odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlenou pro vydávání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin.