Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

05/03/07
smf

Přehled informací AK ČR za období 26.2.-5.3.2006. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

 
Informace číslo 9   (26.02.2007 – 05.03.2007)


1. Zprávy
1. Informace členům Agrární komory ČR č. 11 – Zhodnocení akce INTERSPAR
V minulém týdnu jsme zorganizovali ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa akci proti dovozům hovězího a vepřového masa obchodním řetězcem INTERSPAR, která byla svým pojetím první svého druhu. Je namístě celou akci zhodnotit a předestřít další kroky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2106

2. České národní zájmy
„Je v našem národním zájmu, aby podmínky omezující prodej zemědělské půdy cizincům ještě nějakou dobu zůstaly“ napsal 21. února v Hospodářských novinách ministr zemědělství Petr Gandalovič. Co to jsou české národní zájmy, táží se ne až tak dlouho plnoletí televizní moderátoři. Nejenom oni.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2111

3. INTERSPAR podle ÚOHS nemá dominantní postavení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dne 26. února 2007 obdržel avizovaný podnět Agrární komory České republiky týkající se postupu obchodního řetězce SPAR. Informoval o tom dnes odbor vnějších vztahů ÚOHS. Komora uvádí, že firma podnikající pod názvem INTERSPAR začíná zásobovat své prodejny vepřovým a hovězím masem výhradně z Rakouska.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2126

4. Potravináři jednali neformálně s ministrem Gandalovičem
V poslední době se Agrární komora ČR silně rozrostla o potravináře. Jsou to holdingy vlastnící masokombináty, zpracovatelské závody na drůbež, konzervárenské a samozřejmě i mlékárenské společnosti. Zástupci zpracovatelů požádali prezidenta AK ČR Jana Velebu o zorganizování podvečerní, alespoň dvouhodinové schůzky s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2132

5. Půdu sedlák potřebuje
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) ostře protestuje proti letošnímu rozhodnutí vlády ČR ze dne 21. února o povolení vstupu cizinců na trh se zemědělskou půdou na území České republiky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2133

6. Abychom nebyli zbyteční
Některé obchodní řetězce začaly razantně omezovat nákup potravin od českých zpracovatelů. To je velice vážná věc a pokud ji nezměníme, tak se nám může snadno stát, že budeme ve vlastní zemi zbyteční. Jak ji ale změnit? Dobrovolně to asi nepůjde, a proto jsme se rozhodli pro tři hlavní cesty.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2134


2. Aktuality
1. Newsletter Efektivní správa    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity
1. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo2114

2. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2115


4. Poradenství

1. Možnosti pěstování energetických plodin pro zemědělce
Český svaz ochránců přírody Vlašim a Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. Vás srdečně zvou na seminář Možnosti pěstování energetických plodin pro zemědělce čtvrtek 1. 3. 2007
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2108

2. Vyhlášení regionálních dotačních programů
Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách uveřejnilo zásady pro čerpání dotací z národních regionálních programů pro rok 2007 a oficiálně zahájilo sběr žádostí. Celkem bylo pro tyto regionální programy vyčleněno 815 milionů korun.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2118

3. MMR podpoří 23 projektů v programu „Výzkum pro řešení regionálních disparit“
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výsledky veřejné soutěže č. 1 programu "Výzkum pro řešení regionálních disparit". Výsledky jsou zveřejněny za jednotlivé podprogramy, k nimž patří podpora regionálního rozvoje, cestovní ruch, bydlení a územní plánování.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2125

4. Regionální operační programy zvýší konkurenceschopnost regionů a jejich prosperitu
"Národní strategický referenční rámec ČR je připraven k předání do informačního systému Evropské komise v Bruselu," prohlásil dnesministrJiří Čunek na setkání samospráv Regionu soudržnosti Střední Čechy. "Zároveň v Bruselu do závazného termínu, tedy 6. března, formálně předložíme jednotlivé operační programy. Tímto krokem bude zahájen oficiální schvalovací proces," dodalministrČunek.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2127

5. Nový bioplast PLA
Jednou z možných výchozích surovin pro výrobu bioplastů je kyselina mléčná, kterou je možné vyrobit např. fermentací cukrů nebo škrobů. Zřetězením mnoha molekul kyseliny mléčné je možné vyrobit nejrůznější typy transparentní biologické umělé hmoty.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2129

6. Kontrola masa na výskyt parazitu Toxoplasma gondii
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) a ministerstvo zdravotnictví (CDC) provedly společně studii, ve které se zaměřily na parazit Toxoplasma gondii, který běžně infikuje zvířata i lidi na celém světě. Vědci analyzovali vzorky masa prodávaného téměř v 700 obchodech po Spojených státech.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2131

Zařazeno v AK ČR, Aktuality