Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čas pro vyřízení integrovaného povolení se rychle krátí

22/03/07
smf

Tisková zpráva MZe. Zdroj: www.mze.cz
 

 Praha, 21.3.2007

 
 
Ministr Gandalovič: „Čas pro vyřízení integrovaného povolení se rychle krátí.“
 
Více než polovina ze zhruba 600 zemědělských a potravinářských podniků v České republice, kterých se povinnost daná zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) týká, ještě nemá integrované povolení. Přitom jak zdůrazňuje ministr zemědělství Petr Gandalovič: „Tyto podniky mají už nejvyšší čas, aby o povolení urychleně požádaly. Pokud ho po 30. říjnu letošního roku nebudou mít, vystavují se pokutám a sankcím, nelze vyloučit ani zákaz provozování a ukončení výroby.“  
Žádost o integrované povolení vyřizuje místně příslušný krajský úřad. V současné době zaznamenávají krajské úřady rostoucí administrativní zátěž, mnoho podniků předkládá neúplné žádosti. Ty jsou pak vráceny k doplnění, čímž se celé řízení prodlužuje.U zemědělských a potravinářských podniků tento proces přitom trvá půl roku až rok. Ministr Gandalovič k tomu říká: „Vždy usiluji o to, aby podniky nebyly obtěžovány zbytečnou byrokracií, ale v tomto případě má životní prostředí přednost.“
Ze zhruba 120 podniků s výrobou potravin, krmiv, nápojů a mléka má povolení 50 zařízení, dalších 33 podniků si o něj požádalo. Z osmi kafilerních zařízení si povolení již vyřídily čtyři a ostatní podaly žádost. Zatím ještě nepodal žádost o integrované povolení na krajský úřad žádný z provozovatelů dalších přibližně 90 asanačních zařízení (velké bioplynové stanice a kompostárny).
Neuspokojivá situace je také ve velkochovech drůbeže a prasat, kde by integrované povolení mělo mít kolem 450 zařízení. Doposud jej má necelá polovina. Dále má více než osmdesát velkochovů žádosti ve schvalovacím řízení.
Celkový stav integrovaných povolení a celý proces IPPC v resortu MZe je monitorován a řešen v úzké spolupráci s hlavním gestorem problematiky ministerstvem životního prostředí.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe