Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Boom bioplynových stanic v Německu

08/03/07
smf

Legislativní úprava napomohla ohromnému rozvoji produkce bioplynu v Německu. Zdroj: www.agronavigator.cz, autor: ing. Dana Nehasilová

          Boom bioplynových stanic v Německu
Legislativní úprava napomohla ohromnému rozvoji produkce bioplynu v Německu.
V Německu je v současné době v provozu již 3 500 zařízení na produkci bioplynu s celkovou kapacitou 1 100 megawattů elektrického výkonu.
Příznivý vývoj v oblasti výroby bioplynu v Německu umožnila přímá podpora tohoto oboru podnikání prostřednictvím nové legislativní úpravy, týkající se obnovitelných zdrojů energie. V roce 2030 by mohla být pokryta současná poptávka po zemním plynu ze 30 % právě bioplynem, jak dokazují propočty nejnovějších vědeckých studií. Již nyní je po právní stránce postaven zemní plyn a bioplyn na stejnou úroveň.
V současné době je dominující energetickou plodinou kukuřice, protože její průměrný hektarový výnos je velmi vysoký a navíc existuje ještě velký potenciál jeho dalšího možného podstatného navýšení díky využití optimalizačních metod.
V oblasti exploatace biopohonných látek, které vznikají transformací bioplynu do podoby biometanu je kukuřice na druhém místě za krmnou řepou. Výsledky jedné studie, které byly zveřejněny v prosinci uplynulého roku dokládají, že by bylo v Německu k dispozici dostatečné množství biomasy k pokrytí 20 % současné spotřeby motorových paliv, uvedla vláda v Bonnu.