Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Za prasata prostá……..trichinel !

22/02/07
smf

Podmínky, podle kterých může být hospodářství nebo kategorie hospodářství uznána za prostou trichinel, uvádí článek 8 až 12 nařízení Komise č. 2075/2005, a to včetně podmínek uvedených v příloze IV. Zdroj: www.svscr.cz

Za prasata prostá…
…trichinel! Pravda, v našich produkčních chovech prasat trichinelóza dosud zjištěna nebyla. Právě proto je vhodné na základě nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 uvažovat o možnosti uznávat hospodářství s chovy prasat za chovy úředně prosté trichinel. Samozřejmě by záleželo na zájmu chovatelů a popřípadě také na tom, jaký by toto uznání mělo vliv na možnost uplatňování prasat a vepřového masa na trhu. Také je ještě ve hře, jaký test pro vyšetřování EU schválí.
Podmínky, podle kterých může být hospodářství nebo kategorie hospodářství uznána za prostou trichinel, uvádí článek 8 až 12 nařízení Komise č. 2075/2005, a to včetně podmínek uvedených v příloze IV. Jsou zde uvedeny i povinnosti, které z procesu uznání vyplývají. Určitě je vhodné o této možnosti uvažovat, neboť, pokud se u nás čas od času trichinela objeví, tak jen sporadicky u černé zvěře, tj. divokých prasat.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: SVS ČR, 21.02.2007

Nařízení Komise č. 2075/2005