Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vliv laktoferinu na růst, příjem krmiva a zdraví telat

15/02/07

Laktoferin může být alternativou antibiotických stimulátorů růstu u telat.

 
 K nejvýznamnějším zdravotním problémům telat patří infekční nemoci trávicího a respiratorního traktu. Přibližně k 75 % úhynů zvířat před dosažením 1 roku věku dochází během prvního měsíce života. Nemoc a mortalita způsobují nejen finanční ztráty ve výrobním procesu, ale zvyšují také náklady na ošetření a na  práci.
Zákaz aplikace antibiotických stimulátorů růstu v EU, které obecně redukují vylučování enteropatogenů, snižují výskyt průjmů a zlepšují přírůstek hmotnosti a vede ke hledání alternativ k těmto látkám. Jednou z možností je aplikace laktoferinu (glykoproteinu, který váže železo) přítomného ve vysokých koncentracích v mléce, hlavně v kolostru většiny savců. Stejně jako ostatní bioaktivní látky v kolostru je laktoferin důležitý pro vývoj imunitního systému a v prevenci infekcí u narozených zvířat.
V několika pokusech s telaty byl hodnocen vliv bovinního laktoferinu. Pokusy in vitro i in vivo dokazují antimikrobiální, antivirový, antimykotický a protizánětlivý vliv laktoferinu a jeho úlohu v regulaci imunitního systému. Orální aplikace  laktoferinu chrání telata  proti řadě nemocí a zvyšuje průměrný denní přírůstek hmotnosti, zlepšuje konsistenci výkalů a snižuje morbiditu telat před odstavem.
Předmětem pokusu provedeného ve Švýcarsku bylo stanovit vliv doplňku bovinního laktoferinu na přírůstek hmotnosti, příjem krmiva  a zdraví telat.
Výsledky studie naznačují, že laktoferin  působí příznivě na zdraví a může být vhodným doplňkem do krmiv pro narozená telata. Studie in vivo dokazuje vliv orálně aplikovaného bovinního laktoferinu na koncentraci IgG v séru,  mírně pozitivní vliv na růst a snížení nemocnosti telat. Údaje naznačují , že kromě vázání železa a antimikrobiálních vlastností, ovlivňuje laktoferin u telat pozitivně imunitní reakci.
 

Zařazeno v Živočišná výroba