Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláknina pro welfare prasnic

24/02/07

Vysoká hladina vlákniny potlačuje chuť březích  prasnic k příjmu krmiva a zlepšuje jejich welfare.

Březí prasnice, které trpí hladem  často vykazují určité stereotypní chování, které dokazuje jejich frustraci a zvýšený apetit.
Použití krmných dávek s vysokým obsahem dietetické vlákniny může působit příznivě na snížení pocitu hladu a zlepšení welfare.
Na univerzitě v Minnesotě zjišťovali jak je chování březích prasnic   motivováno příjmem krmiva. Ve studii popisují stereotypní chování jako pohyby, které se pravidelně opakují, nemají žádnou obvyklou funkci a nejsou pro zvíře užitečné. K takovým projevům může patřit okusování zábran (tyčí), žvýkání na prázdno, očichávání a olizování podlahy nebo krmných zařízení aniž by  tam bylo krmivo. Projev nežádoucího stereotypního chování se často užívá pro hodnocení welfare prasnic. Prasnice s limitovaným příjmem krmiva a pocitem hladu vykazují ve zvýšené míře nepřirozené chování.
Obvyklý způsob používaný  ke snížení hladu a s ním spojenému stereotypnímu chování –  zásobení březích  prasnic větším množstvím krmiva – podporuje nadbytečný růst hmotnosti během březosti, způsobuje následné snížení příjmu krmiva během laktace a nepříznivě ovlivňuje jejich dlouhověkost. Prasnice s vyšší úrovní krmení mohou dosáhnout větších rozměrů, které jsou do existujících zařízení nevhodné.
Výživáři z univerzity v Minnesotě preferují krmné složky, které mají vysoký obsah  rozpustné vlákniny, která se na rozdíl od nerozpustné vlákniny lépe v trávicím traktu fermentuje a účinněji zlepšuje welfare prasnic. Fermentace zvyšuje produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem, které jsou lépe absorbovány střevní stěnou do krve a  jsou využitelné jako zdroj energie. Krmné dávky obsahující   velmi vysokou hladinu vláknitých krmných složek mohou být stejně stravitelné jako krmné dávky s vysokým obsahem škrobu. Drcené řepné řízky vykazují trvale příznivý vliv na chování prasnic. Mají vysoký obsah rozpustné vlákniny a jsou prasnicemi dobře  fermentovány; v současnosti jsou  více doporučovány než peletované řepné řízky.
Příznivý vliv krmiv s vysokým obsahem vlákniny  se projeví jen tehdy, když jsou splněny požadavky prasnic na živiny pro záchov, růst a reprodukci.
Vědci z univerzity uvádějí, že vláknina je pro březí prasnice dobrou živinou, ale pro významné snížení stereotypního chování u březích prasnic musí být v krmných dávkách ve vysoké koncentraci. Pro minimalizaci stereotypního chování prasnic v komerčních chovech doporučují:
          zkrmovat krmné dávky s obsahem více než 30 % neutrálně detergentní vlákniny
          užívat vysoce rozpustnou/fermentovatelnou vlákninu
          zajistit požadavky prasnic na záchov, růst a reprodukci a
          používat krmivo ve  formě šrotu raději než ve formě pelet.

Zařazeno v Živočišná výroba