Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SVS ČR hodnotí aféry kolem infekcí

19/02/07
smf

Obavy veřejnosti se v posledních letech soustředily na listerie, ptačí chřipku a BSE. Zdroj: www.svscr.cz
 

SVS ČR hodnotí aféry kolem infekcí

Obavy veřejnosti se v posledních letech soustředily na listerie, ptačí chřipku a BSE.
V roce 2007 přetrvává problém s bakterií Listerie monocytogenes, který znejisťuje zákazníky při nákupu potravin. Podle SVS ČR všechna zjištění nadlimitního množství listerií nebyla taková, aby mohla přímo ohrozit lidské zdraví. V případě ohrožení zdraví lidí by muselo asi dojít k pomnožení listerií o několik řádů více. Ve všech případech došlo, v důsledku obvyklého postupu státního veterinárního dozoru, buď k nepropuštění do tržní sítě nebo ke stažení dotyčných šarží. Pokud jde o možný způsob onemocnění listeriózou, SVS upozorňuje na skutečnost,  že se listerie nachází všude v okolním prostředí a v příznivých podmínkách se může pomnožit v různých potravinách, například i při špatně skladovaných potravinách doma v ledničce.
V roce 2006 sužovala veřejnost obava z ptačí chřipky (aviární influenzy). Tehdy  bylo nalezeno čtrnáct labutí, které na ptačí chřipku uhynuly. Do chovů drůbeže však díky veterinárním opatřením a pochopení chovatelů nebyla tato nákaza zavlečena a zdraví lidí nebylo ohroženo.
Velkým problémem byla i bovinní spongiformní encefalopatie, BSE – nemoc šílených krav. BSE je spojována s novou variantou Creutzfelt Jakobovy nemoci u lidí, které dosud podlehlo kolem dvou set lidí, většina ve Velké Británii. Problém se znovu oživil po zprávě, že v Rakousku „zemřela žena na BSE“. SVS uvádí, že člověk nemůže onemocnět BSE a že ani není jasné, zda se jednalo o novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy choroby. Navíc  riziko onemocnění touto nemocí v Evropě prakticky neexistuje, protože se veškerý skot starší než 30 měsíců na jatkách na BSE vyšetřuje a  preventivně se odstraňují a likvidují hlavy skotu s očima, mozkem a mandlemi, celá mícha a kus střeva.
Společnou stránkou těchto afér je strach veřejnosti z toho, že prostřednictvím závadného jídla je možné i umřít SVS ČR připomíná, že ti, kdo chtějí být správně informováni, mají možnost obrátit se přímo na místně příslušnou veterinární správu, případě na Státní veterinární správu ČR nebo na její webové stránky – www.svscr.cz.
zdroj: SVS ČR, 16.02.07