Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Střednědobá prognóza vývoje trhu EU s olejnatými semeny

19/02/07
smf

Pro trh EU s olejnatými semeny v období 2006-2013 bude charakteristický růst ploch, produkce a zvýšená poptávka. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

 Střednědobá prognóza vývoje trhu EU s olejnatými semeny

Pro trh EU s olejnatými semeny v období 2006-2013 bude charakteristický růst ploch, produkce a zvýšená poptávka. Vlastní produkce nebude stačit k uspokojení domácí spotřeby a zvýší se importy semene i olejů. Podnětem pro růst odvětví je zájem o produkci bionafty z olejnin.
Podle zprávy Evropské komise o vyhlídkách zemědělských trhů na období 2006 až 2013 se bude trh EU s olejnatými semeny vyznačovat růstem produktivity, příznivým vývojem projektovaným pro světové trhy (předpokládají se pozitivní trendy světové poptávky po rostlinných olejích) a ještě významnějším faktorem bude stoupající poptávka po bionaftě.  Růst využití řepkového oleje pro výrobu bionafty v posledních letech vede v Evropě k posílení tržního potenciálu pro odbyt řepkového semene a řepkového oleje.
Podle prognózy uveřejněné Evropskou komisí poskytne tento vývoj další podněty pro zvyšování produkce řepkového semene a také pro rostoucí dovozy řepkového oleje, jež byly pozorovány už v minulých letech. Ceny řepkového oleje dosáhly v posledních dvou letech rekordní úrovně a předpokládá se jejich další vzestup. Na druhé straně ceny řepkového semene se zvýšily pouze mírně. Jedním z důvodů je nedostatek zpracovatelských kapacit v EU. Zvýšení zpracovatelské kapacity olejnatých semen v poslední době a také očekávaný prudký růst poptávky po bionaftě by mohl přiblížit ceny řepkového semene k cenám řepkového oleje a pokrutin. Střednědobá projekce EU do roku 2013 zahrnuje poslední trendy v poptávce po bionaftě a tendence růstu produkční kapacity zařízení na výrobu bionafty do roku 2013.
Celková plocha řepky, slunečnice a sóji v roce 2002 činila 6,6 mil. ha, v roce 2004 se zvýšila na 7,0 mil. ha (z toho 0,5 mil. ha bylo oseto olejninami určenými pro nepotravinářské užití na půdě odstavené z produkce – tzv. set-aside). V roce 2005 plocha olejnin klesla na asi 6,8 mil. ha, z nichž 0,8 mil. ha se pěstovalo na pozemcích odstavených z produkce. Vstup Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007 přispěje k podstatnému rozšíření plochy olejnin o 1,5 mil. ha, přičemž nejvýrazněji se rozšíří plochy slunečnice. Velmi příznivé střednědobé perspektivy trhu s olejnatými semeny povedou ke stálému zvyšování sklizňové plochy až na 9,4 mil. ha v roce 2013. Očekává se, že plocha olejnin pro nepotravinářské užití na půdě odstavené z produkce zůstane do roku 2013 v rozsahu 0,8 mil. ha. Důvodem jsou překážky stanovené dohodou v Blair House zavazující EU k maximálnímu limitu výroby olejnin pro nepotravinářské užití, jež se rovná 1 mil. t ekvivalentu sójových bobů. Od roku 2008 bude rozšiřování plochy řepky narážet na potřebné střídání plodin, jež ve většině nejproduktivnějších regionů dosáhlo limitu. Nové odrůdy slunečnicového semene by mohly rozšířit tržní příležitosti pro výrobu bionafty, ačkoli výnosový potenciál této olejniny je vzhledem k potížím se zavlažováním v hlavních produkčních oblastech omezený.
Produkce olejnatých semen v EU-25 činila r. 2005 celkem 19,7 mil. t a v roce 2006 se odhaduje na 20,1 mil. t. Bulharsko a Rumunsko by mohly v roce 2007 přispět k celkové produkci 4,8 mil t, takže produkce EU-27 by dosáhla 27,8 mil. t. Celková produkce olejnatých semen podporovaná rozšířením ploch olejnin a výrazným růstem hektarových výnosů řepky (1,8 % ročně) by mohla v roce 2013 činit celkem 32,3 mil. t. Předpokládá se mnohem progresivnější růst produkce řepkového semene než slunečnicového semene a produkce sójových bobů bude relativně stabilní. Produkce olejnatých semen pro nepotravinářské užití na půdě odstavené z produkce (set-aside) se rovněž mírně zvýší z 2,8 mil. t v roce 2005 na 3,1 mil. t v roce 2013. Další růst této produkce bude nadále omezen zmíněnou dohodou z Blair House, která limituje růstový potenciál EU.
Domácí spotřeba olejnatých semen se za období 2007 až 2013 rozšíří o dalších 16 mil. t na 66,4 mil. t (poroste hlavně poptávka po řepkovém semenu a také po sójových bobech). Tento růst domácí spotřeby bude podporován hlavně poptávkou po bionaftě, která by se mohla zvýšit do roku 2013 o 9 mil. na 18,8 mil. t. Aby byla plně pokryta domácí poptávka EU, bude se během projektovaného období výrazně zvyšovat import řepkového oleje a bionafty, jakož i směsí s ostatními rostlinnými oleji. Odhaduje se, že mezi roky 2006 až 2013 se produkce bionafty celkově zdvojnásobí.
 
Projekce trhu s olejnatými semeny v Evropské unii na období 2004-203 (mil. t)
 
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 
Produkce
 EU-27
20,1
19,7
20,1
27,8
28,8
28,9
30,0
30,5
31,5
32,3
 EU-15
15,2
15,3
15,3
18,1
19,1
19,4
20,1
20,5
21,2
21,9
 EU-10
4,9
4,4
4,8
4,9
4,8
4,5
4,8
4,8
5,1
5,0
 EU-2
4,8
4,8
5,0
5,1
5,3
5,3
5,4
v tom produkce 
na set-aside
1,8
2,8
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
 
Spotřeba  EU-27
36,5
41,0
44,3
50,9
53,6
55,1
58,8
60,3
64,3
66,4
   EU-15
34,1
38,5
41,7
42,8
45,4
46,7
50,2
51,6
55,6
57,4
   EU-10
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
3,0
3,1
   EU-2
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,8
5,9
v tom bioenergie
4,6
7,4
7,9
10,1
11,0
12,9
15,5
16,6
18,4
18,8
 
Importy celkem
20,5
21,9
23,7
25,8
26,3
27,8
29,6
30,3
33,7
34,7
Exporty celkem
1,8
0,6
0,5
2,2
2,2
1,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Počáteční zásoby
7,7
8,4
8,5
8,5
9,1
8,5
8,8
9,4
9,6
10,4
Konečné zásoby
8,4
8,5
8,5
9,1
8,5
8,8
9,4
9,6
10,4
10,7
EU-10 členské státy EU od 1. května 2004; EU-2 Bulharsko a Rumunsko, členy od 1. ledna 2007
Pramen: EC: Prospects for agricultural markets and income in the EU