Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rodné číslo v pracovní smlouvě – ano, nebo ne?

01/02/07

Rodné číslo v pracovní smlouvě – ano, nebo ne?

Rodné číslo v pracovní smlouvě – ano, nebo ne?  
19.1.2007, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud zaměstnavatel chce uvádět rodné číslo v pracovní smlouvě, je vhodné požádat zaměstnance o jeho souhlas.


Dotaz:
Může být uvedeno rodné číslo zaměstnance v pracovní smlouvě? Pokud ano, musíme žádat zaměstnance o souhlas?

Odpověď:

Podle zákona o používání rodných čísel je použití rodného čísla jiným způsobem než u plnění zákonných povinností podřízeno souhlasu zaměstnance. Zákoník práce ani jiný pracovněprávní předpis nevyžaduje, aby v pracovní smlouvě v záhlaví jako identifikace zaměstnance bylo rodné číslo uváděno. Tuto skutečnost nepožadoval zákoník práce nikdy, protože pro identifikaci zaměstnance postačí jeho jméno a adresa, případně den narození. Zaměstnavatel pochopitelně potřebuje rodné číslo, ovšem pouze pro plnění svých zákonem stanovených povinností zpravidla ve vztahu k sociálnímu pojištění. V pracovní smlouvě by proto jako identifikační znak na straně zaměstnance rodné číslo nemělo být uváděno a není k tomu ani důvod.

Doporučuji proto v nových pracovních smlouvách toto rodné číslo v záhlaví neuvádět. Pokud jej tam z různých důvodů chcete ponechat, je vhodnější požádat zaměstnance o souhlas použití tohoto rodného čísla v pracovní smlouvě, což může být učiněno v textu této pracovní smlouvy.  

Váš dotaz je s největší pravděpodobní vyvolán diskuzí v tisku o nemožnosti uvádět toto rodné číslo v pracovních smlouvách. Závěr o tom, že by se tak však nemělo činit ze zákona o rodných číslech nevyplývá až tak zřetelně, jak to někdy je prezentováno. Pokud  zaměstnavatel má  již v sjednaných pracovních smlouvách rodné číslo uvedeno a nemá přitom souhlas zaměstnance k tomuto uvedení, domnívám se, že tím  neporušuje uvádění těchto rodných čísel, pokud je zaměstnanec pod tímto dokumentem podepsán a stvrzuje tak vlastně, že souhlasí s uvedením všech údajů, které na této listině jsou uvedeny. Není proto nutné k již jednou uveřejněným údajům o rodných číslech v pracovních smlouvách činit jakýkoliv další  souhlas.