Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova popírá vlastní cíle

12/02/07
smf

Nedostatky programu v oblasti čerpání dotací pro ekologické zemědělství. Zdroj: Bio obchod 2/7

Program rozvoje venkova (PRV), který je nejdůležitějším politickým dokumentem v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v následujících sedmi letech, ve svém současném znění popírá některé ze svých základních cílů.
 
Podle současného znění PRV se například v ose I.1. uvádí bodové zvýhodnění podniků podle podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. Tímto opatřením jsou však de facto vyřazeny ze soutěže ekologické farmy s faremním zpracováním produkce, protože tržby z prodeje potravinářských výrobků u těchto farem převažují.
 
V opatření I.3. nejsou v přijatelných výdajích žádné investice uvedené v opatření I.1., což je zásadní chyba v opatřeních osy I., která prakticky vyřazuje z možnosti získat jakoukoli dotaci v tomto opatření zemědělské podniky zpracovávající vlastní produkci, tedy především farmy rodinného typu.
 
Druhou zásadní chybou v opatření I.1.3., kde nejsou v oprávněných osobách uvedeni prvovýrobci – farmy, které hodlají zpracovávat vlastní prvoprodukci, je to, že tyto farmy jsou vyřazeny z možnosti získat dotaci na vybudování vlastní zpracovatelské kapacity (podle znění mohou získat dotaci pouze existující zpracovatelské podniky).
 
Rovněž ani v opatření I.3.2. není možné získat dotaci na vybudování kapacity pro faremní zpracování produkce na potraviny.
 
Ani v opatření III.1. není výroba potravin (faremní zpracování) uvedena mezi podporovanými aktivitami.
 
Pět výše uvedených příkladů představuje zásadní nedostatky programu, které prakticky znemožňují nebo podstatným způsobem ztěžují zahájení faremního zpracování produkce na potravinářské výrobky.
 
Závěr: Tyto chyby ve svých důsledcích potírají základní cíle PRV, což je rozvoj malého místního podnikání na venkově, diverzifikaci výroby, zvyšování přidané hodnoty a produkce regionálních výrobků pro místní trh.
 
 
Zdroj: Bio obchod 2/07   

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství