Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povolení k odběru a vypouštění vod

08/02/07
smf

Ministerstvo zemědělství zahájilo informační kampaň, kterou chce širokou veřejnost upozornit na povinnost vlastnit povolení pro nakládání s vodami. Zdroj: www.mze.cz
 

Ministerstvo zemědělství spustilo kampaň k zániku povolení k odběru a vypouštění vod
 
Ministerstvo zemědělství zahájilo informační kampaň, kterou chce širokou veřejnost upozornit na povinnost vlastnit povolení pro nakládání s vodami. Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu. Tito odběratelé by si měli ohlídat dva důležité termíny, a sice 1. červenec 2007 a 1. leden 2008.
 
„Povinnost mít povolení k odběru a vypouštění vod ukládá vodní zákon. Vodu jako cenný přírodní zdroj musíme chránit a k tomu je zapotřebí mít dobrý přehled o jejím využití, což je i smyslem tohoto opatření. Za povolení se nic neplatí, a to jak v případě jeho vydání či prodloužení,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění odpadních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 nadále platí. Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podá žadatel nejpozději do 1. července.2007žádost oprodlouženístávajícího platného povolení, může být při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena.
 
V praxi jde například o následující případy – studna, vrt, povrchový tok využívaný pro odběr vody k zalévání zahrady, či zavlažování, k napájení zvířat, k napouštění rybníků, sádek, líhní, provozu veřejného koupaliště, k výrobě umělého sněhu a následně vypouštění odpadních vod z domácích čistíren, z provozů, myček aut, penzionů apod.
 
Povolení není třeba, pokud je voda konečnému uživateli dodávána nebo odváděna prostřednictvím vodárenské či kanalizační společnosti, obcí apod., tedy ve většině stávajících případů odběru. Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti vodou jsou dále v platnosti. Povolení pak není také potřeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení (např. čerpadlo), nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude. Nadále zdarma jsou odběry vody, které nepřekročí 500 m3 měsíčně, nebo 6000 m3 ročně, což jsou u individuálního využití vod prakticky nepřekročitelné limity.
 
Více informací lze získat na bezplatné informační lince ministerstva zemědělství 800 101 197 a na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz, kde jsou k dispozici také veškeré formuláře ke stažení či diskusní fórum s poradenským servisem. Ministerstvo zároveň distribuuje letáky se základními údaji pro veřejnost, které se objeví na úředních deskách krajů a obcí a budou současně volně k rozebrání. Kontaktovat lze také přímo místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, zpravidla odbor životního prostředí. 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod