Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pomoc pro dopravce zvířat

17/02/07
smf

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné upozornit na praktickou a šikovnou pomůcku pro dopravce zvířat. Je jí publikace Příručka osvědčených postupů – transport živých zvířat. Zdroj: www.svscr.cz
 
 

Pomoc pro dopravce zvířat
Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné upozornit na praktickou a šikovnou pomůcku pro dopravce zvířat. Je jí publikace Příručka osvědčených postupů – transport živých zvířat. Protože od 5.1.2007 vstoupilo v platnost nové nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, a pro mnoho dopravců a přepravců jde stále o novou záležitost, vydal výbor pro ochranu hospodářských zvířat Ústřední komise pro ochranu zvířat jako doporučený informační materiál k realizaci tohoto nařízení pro dopravce živých zvířat i pro další chovatele Příručku osvědčených postupů – transport živých zvířat, ve které jsou uvedeny základní informace o rizicích transportu zvířat, stresu zvířat při přepravě, chování zvířat a nárocích na péči o ně při nakládce, přepravě a vykládce.
Dále jsou uvedeny vzory osvědčení pro řidiče a průvodce zásilek se zvířaty, technická pravidla a základní požadavky vyplývající z uvedeného nařízení, včetně symbolu pro označení vozidel. Nařízení platí pro přepravu zvířat na území ČR i v ostatních státech EU.
Příručku je možné využít jako materiál pro školení zajišťované chovateli nebo dopravci, pro školení personálu shromažďovacích středisek nebo osob, které manipulují se zvířaty na jatkách. Příručka je doporučena i jako informativní vybavení osádek vozidel přepravujících živá zvířata.
Ke stažení ve formátu pdf bude od 19.2. příručka k dispozici na stránkách Ústřední komise pro ochranu zvířat, na adrese www.ukoz.cz.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: SVS ČR, 14.02.2007