Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Opravné položky k pohledávkám do 30000 Kč

17/02/07

Opravné položky k pohledávkám do 30000 Kč

Opravné položky k pohledávkám do 30 000 Kč  
29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
K pohledávkám nepřesahujícím 30 000 Kč vůči témuž dlužníkovi lze tvořit 100% opravnou položku, pokud jsou po splatnosti alespoň 12 měsíců.

Počínaje rokem 2006 se do zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů dostalo nové ustanovení § 8c, podle něhož lze tvořit opravné položky k pohledávkám do určité hodnoty. Podmínky pro tvorbu těchto daňově uznatelných zákonných opravných položek jsou následující:  

  • Musí být splněny obecné podmínky pro tvorbu opravných položek (viz zpráva Zákonné opravné položky k pohledávkám nelze tvořit vždy).
  • U pohledávek nebyly již tvořeny opravné položky podle předchozích ustanovení zákona o rezervách, tj. § 5, § 5a, § 6, § 8,§ 8a, § 8b.
  • Nejde o pohledávku za spojenými osobami podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
  • Rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesahuje 30000 Kč bez příslušenství.
  • Od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo alespoň 12 měsíců.
  • Ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje součet hodnot pohledávek, u nichž jsou tvořeny 100% opravné položky podle tohoto ustanovení, vůči témuž dlužníkovi 30000 Kč.
  • Poplatník vede o pohledávce samostatnou evidenci.

Příklad 1

Účetní jednotka eviduje vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 25 000 Kč více než rok po splatnosti. Rozhodne se v rámci závěrkových prací vytvořit 100% opravnou položku podle § 8c zákona o rezervách.

Při zkoumání podmínek zákona však zjistí, že opravnou položku nelze vytvořit, protože v uplynulém roce byla pohledávka částečně uhrazena. Její původní výše při vzniku byla 35 000 Kč. Opravnou položku podle § 8c zákona o rezervách nelze tvořit. To však neznamená, že nelze využít postup podle § 8a zákona o rezervách.

Příklad 2

Účetní jednotka eviduje vůči dlužníkovi pohledávky ve výši 10 000 Kč, 15 000 Kč, 18 000 Kč a 5 000 Kč více než rok po splatnosti. Rozhodne se v rámci závěrkových prací vytvořit 100% opravnou položku podle § 8c zákona o rezervách.

K pohledávkám v celkové hodnotě 30 000 Kč lze vytvořit za splnění dalších podmínek 100% opravnou položku. Skutečnost, že eviduje ještě jednu pohledávku vůči témuž dlužníkovi, není omezením pro tvorbu opravné položky u ostatních pohledávek.

Příklad 3

Účetní jednotka eviduje vůči dlužníkovi pohledávky ve výši 10 000 Kč, 15 000 Kč a 5 000 Kč více než rok po splatnosti. U pohledávky v hodnotě 15 000 Kč byla již tvořena 20% zákonná opravná položka podle § 8a odst. 1 zákona o rezervách. Účetní jednotka zvažuje v rámci závěrkových prací možnost tvorby 100% opravné položky podle § 8c zákona o rezervách.

Za podmínky, že 20% opravnou položku k jedné z pohledávek nejpozději k rozvahovému dni zruší, může vytvořit 100% opravnou položku ke všem pohledávkám, které eviduje k vůči dlužníkovi.