Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odměňování přesčasové práce podle nového zákoníku práce

01/02/07

Odměňování přesčasové práce podle nového zákoníku práce

Odměňování přesčasové práce podle nového zákoníku práce  
12.1.2007, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 114 nového zákoníku práce nepřebralo možnost dohodnout mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v maximálním rozsahu 150 hodin ročně.


Dotaz:
Je možné i po lednu 2007 využívat konstrukce smluvní mzdy kryjící 150 přesčasových hodin? Nebo je nutno fixní mzdu v tomto případě formálně „rozdělit" na dvě části, z nichž jedna bude vyjadřovat odměnu právě za ty event. přesčasy?

Odpověď:

Z použití formulace mzdy dovozuji, že poskytujete zaměstnancům za vykonávanou práci mzdu a  proto se na odměňování práce přesčas po 1. 1. 2007 použije ustanovení § 114 ZP. Toto ustanovení přebírá v zásadě dosavadní text § 5 zák.č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a to v tom, že za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda  a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, a to za podmínky, že se  zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodl na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Ustanovení § 114 ZP však nepřebralo možnost dohodnout mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v maximálním rozsahu 150 hodin ročně.

Znamená to, že od 1. 1. 2007 nelze dohodnout mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas a zaměstnanci za dobu práce přesčas přísluší mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku jak je shora uvedeno. Mzda za vykonanou práci přesčas v konkrétním měsíci se tak zaměstnanci vždy musí v této minimální výši poskytnout. Není sice vyloučeno dohodnout paušální odměnu za práci přesčas, nicméně i při této paušální odměně za práci přesčas musí zaměstnavatel doložit podle vykonané práce v konkrétním daném měsíci, zda skutečně výše paušální mzdy za práci přesčas dosahuje shora uváděného minima. Za této  situace samozřejmě potom záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda vůbec je dohoda o paušálním stanovení mzdy za práci přesčas dopředu vůbec pro něj praktická.

Takovýchto nejasností máte jistě mnoho. Příručka Nový zákoník práce v praxi Vás s nimi seznámí v částech Upozornění na možné chyby nebo Rozdíly ve srovnání s původní úpravou, které najdete u každého komentáře.