Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 163/2007

21/02/07
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 163/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výroby a částkou této dávky.

NA

ze dne 19. února 2007,

kterým se stanoví pro hospodá

prodejc

a

ŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 163/2007řský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukruům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výrobyčástkou této dávky