Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MV – generální ředitelství HZS ČR vydalo příručku pro všechny obce

22/02/07
smf

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v letošním roce 2007 vydalo zbrusu novou příručku „Řešení mimořádných událostí a krizových situací“, která je určena pro starosty obcí a dobrovolné hasiče. Zdroj: www.mvcr.cz
 

Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Úvodní stránka / Hasiči / generalni_reditelstvi 

20.02.2007

MV – generální ředitelství HZS ČR vydalo příručku pro všechny obce

 
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v letošním roce 2007 vydalo zbrusu novou příručku „Řešení mimořádných událostí a krizových situací“, která je určena pro starosty obcí a dobrovolné hasiče. 
 
Počátkem února byla tato publikace, vydaná v nákladu 20 000 kusů, distribuována prostřednictvím jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů do všech obcí a organizacím dobrovolných hasičů.
 
Příručka je dílem předních odborníků MV-GŘ HZS ČR na ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém, na jejím zpracování se také podílelo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
 
Smyslem publikace je sdělit srozumitelnou a zároveň výstižnou formou, jak by měli představitelé obcí postupovat při mimořádné události (živelní pohroma, průmyslová havárie atd.) či v případě vyhlášení krizového stavu, jaká je úloha sborů dobrovolných hasičů apod.   Jde o jakousi kuchařku, poskytující v těchto oblastech sumu základních informací. 
 
Starostové a další představitelé obcí hrají při řešení mimořádných událostí a při vyhlášení krizových stavů velmi důležitou roli – např. při varování obyvatelstva, evakuaci, zajištění nouzového přežití obyvatelstva apod. Je proto hodně důležité, aby v těchto situacích znali důkladně své kompetence a odpovědnost,“ říká jeden z autorů příručky plk. Mgr. Bohumír Martínek, PhD., ředitel odboru civilní nouzové připravenosti a strategií generálního ředitelství HZS ČR.
 
Příručka „Řešení mimořádných událostí a krizových situací“ je v plném znění dostupná i na webových stránkách Ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/udalosti/prirucky
 
 
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov, Venkov