Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komu vadí modulace dotací?

20/02/07
smf

Společná zemědělská politika Evropské unie (SZP EU) je předmětem velké a téměř vždy oprávněné kritiky. Skoro každý pokus o její pozitivní reformu však je buď rozmělněn nebo přímo úplně zlikvidován. Týká se to i posledního pokusu o zavedení tzv. modulace. O co jde? Je to jednoduché. Zdroj: www.asz.cz, autor: Hynek Fajmon

Komu vadí modulace?
 
Společná zemědělská politika Evropské unie (SZP EU) je předmětem velké a téměř vždy oprávněné kritiky. Skoro každý pokus o její pozitivní reformu však je buď rozmělněn nebo přímo úplně zlikvidován. Týká se to i posledního pokusu o zavedení tzv. modulace. O co jde? Je to jednoduché.
 
Zemědělci dostávají od EU dotace na svou produkci. Tyto dotace ale nejsou v celé dnešní EU27 stejné. EU15 tedy stará patnáctka z doby před rozšířením 2004 dostává dotace v plné výši 100% stanovených příslušným evropským rozpočtem. EU10, která vstoupila včetně nás v roce 2004 dostává letos 40% toho, co EU15. A Bulhaři s Rumuny, kteří přišli letos dostanou 25%. Takto je systém nastaven a definitivní vyrovnání všech dotací by mělo nastat teprve v roce 2017. V tomto roce dostane německý, český a bulharský zemědělec stejné dotace.
Pokud se Vám to zdá nespravedlivé a absurdní jako mně, tak jste eurorealista. Pokud s tímto systémem souhlasíte, tak jste euronadšenec. Tím ale celá absurdní hra zdaleka nekončí. Nyní je ve hře ta již zmíněná "modulace". Rada a Komise se dohodly, že umožní EU15, aby národní vlády mohly až 20% z dotací pro své zemědělce převést na rozvoj venkova nebo svým zemědělcům vůbec nevyplatit. Tento mechanismus nazvala bruselská byrokracie "modulace". O jejím konkrétním uplatnění by rozhodovala národní vláda příslušného státu EU15.
 
Toto rozumné opatření, které by národním vládám EU15 umožňovalo pružně reagovat na skutečnou situaci a potřeby venkova příslušného státu je ale terčem soustavné kritiky ze strany většiny poslanců Evropského parlamentu. Již minulý rok na podzim návrh na zavedení modulace Evropský parlament zamítl. Nyní tak učinil opět. Argumentuje přitom tím, že SZP EU se nesmí za žádných okolností vrátit zpět na úroveň národních států a také tím, že na Jednotném trhu EU nesmí existovat mezi subjekty trhu diskriminace. Oba tyto argumenty jsou ale lživé. SZP EU je nyní nefunkční, stojí zbytečně moc peněz a brání liberalizaci světového obchodu. Na národní úrovni se vlády o svůj venkov postarají lépe a s větší znalostí situace. A diskriminace na Jednotném trhu EU je argument z kategorie "černého humoru", protože co jiného než diskriminace jsou nižší dotace pro zemědělce z nových členských států.
Europoslanci ODS v obou případech hlasovali pro zavedení modulace. Jsme přesvědčeni o tom, že by se zavedením tohoto mechanismu snížila propast mezi novými a starými členskými státy a zrovnoprávnilo by se tak postavení zemědělců na trhu. Modulace by rovněž umožnila převést peníze od podpory produkce do efektivnějšího rozvoje venkova. Navíc by modulace také umožnila, aby se národní vlády opět chopily významné oblasti politiky a staraly se o venkov a zemědělství. Evropská unie ve správě této politiky naprosto selhává o čemž svědčí mimo jiné i rozsáhlé problémy s nemocemi dobytka v zemích staré EU15. 
 
Hynek Fajmon
autor je poslanec EP za ODS , zdroj : www.asz.cz, 15.2:2007

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace